Istraživač/ica u oblasti medija ,MEDIACENTAR Sarajevo

7 dec

 

Opis pozicije:
Mediacentar Sarajevo traži saradnika/icu koji/a će u sklopu programskog tima Mediacentra raditi na istraživačkim projektima u oblasti medija i biti angažovan/a kao analitičar/ka na istraživanjima koja Mediacentar samostalno ili u partnerstvu sa drugim organizacijama provodi u BiH i regiji JI Evrope.

Pozicija primarno podrazumijeva provođenje kvalitativnih istraživanja u oblasti medija (zasnovanih prvenstveno na fokus grupama, intervjuima, te analizama sekundarnih podataka), pisanje analiza, izvještaja i policy dokumenata, te predstavljanje rezultata istraživanja kroz različite formate javnih prezentacija. Dodatno, pozicija podrazumijeva vođenje istraživačkih projekata, odnosno koordinaciju procesa istraživanja, koordinaciju saradnika, praćenje budžeta i projektnih akcionih planova i projektno izvještavanje.

Supervizor za ovu poziciju je Urednica medijskih istraživanja Mediacentra.

1450607

Ovo je pozicija na puno radno vrijeme, sa zasnivanjem radnog odnosa.

Odgovornosti:
• Primarno istraživanje, uključujući planiranje, organiziranje i sprovođenje intervjua i fokus grupa i analizu podataka.
• Sekundarno istraživanje, uključujući konsultovanje i analizu uvida iz različitih sekundarnih izvora.
• Pisanje istraživačkih izvještaja, različitih analiza, policy dokumenata i analitičkih članaka.
• Koordinacija i saradnja sa analitičarima, saradnicima i ekspertima iz oblasti medija na istraživačkim projektima i u kontekstu razvoja policy prijedloga u oblasti medija, te razvoj mreže saradnika Mediacentra.
• Koordinacija istraživačkih projekata koja uključuje: planiranje implementacije projekata, upravljanje vremenskim okvirom i projektnim budžetom, angažovanje i rad sa projektnim saradnicima i partnerima, monitoring i evalucija projekata, izvještavanje donatorima i menadžmentu Mediacentra.
• Javna prezentacija rezultata istraživanja i organizacija različitih stručnih skupova koji su direktno vezani za istraživačke projekte.

Način apliciranja:
Rok za prijem aplikacija je 13. decembar 2016. i svaka aplikacija treba da sadrži:
• Primjere istraživačkih radova, analiza i/ili policy dokumenata ili linkove na iste (u kojima je kandidat autor ili ko-autor)
• CV
• Dva kontakta za osobe koje vas mogu preporučiti

Prijave treba isključivo slati putem maila na adresu: [email protected] sa naslovom: «PRIJAVA ZA KONKURS»
Kandidati/kinje koju prođu u uži krug selekcije biti će pozvani na razgovor 15. ili 16. decembra 2016.
Sva pitanja u vezi ovog konkursa možete uputiti na [email protected], a na telefonske upite nećemo odgovarati.

Rok za prijavu: Tuesday, December 13, 2016
Vrsta posla: Stalno zaposlenje
Angažman: Puno radno vrijeme
Grad: Sarajevo
Država: Bosnia and Herzegovina
Potrebne kvalifikacije:

Minimalni uslovi koje kandidat/kinja treba da ispunjava su:
• Magisterij iz društvenih znanosti – završen ili u toku. Kandidatima sa 3 ili više godina iskustva u istraživanjima priznaju se godine iskustva u nedostatku završenog magisterija.
• Iskustvo u kvalitativnim istraživanjima u društvenim naukama – najmanje 3 godine iskustva rada u oblasti istraživanja ili 3 objavljene analize/izvještaja.
• Iznimne analitičke sposobnosti i odlično poznavanje metodologije istraživanja u društvenim naukama.
• Izražene vještine pisanja.
• Odlično poznavanje engleskog jezika.

(Visited 4 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments