Internews: Poziv za prijedloge i ideje za digitalne kampanje zagovaranja

18 feb
Rok prijave 22.02.2016

U okviru projekta “Ograničavanje restrikcija na slobodu izražavanja u BiH”, Internews u BiH objavljuje otvoreni poziv za prijedloge projekata digitalne kampanje zagovaranja vezane za pitanja slobode izražavanja u BiH.

U novembru 2015. godine, Internews u BiH je počeo implementaciju projekta “Ograničavanje restrikcija na slobodu izražavanja u BiH”, ili skraćeno “Projekat W”. Projekat je koncipiran kao odgovor na pogoršanu situaciju glede slobode izražavanja u BiH, i to sa fokusom na usvajanje Zakona o javnom miru i redu u Republici Srpskoj  nejasno definisan zakon koji prijeti našoj slobodi govora.

Osnovni cilj projekta je “širenje javne svijesti i akcija u cilju zaštite medijskih sloboda i slobode izražavanja, te stvaranja jedne kampanje o građanskim pravima na nivou cijele države.” Kako bismo ovo postigli, stvaramo mrežu aktivista/ica za slobodu govora, medija, zagovarača/ica medijskih politika, blogera/ki, pravnika/ca i organizacija civilnog društva, pružajući im vještine digitalnog zagovaranja kroz treninge i pravnu podršku.

Ovim putem otvaramo

Poziv za prijedloge i ideje

za najbolja tehnološka, i rješenja digitalnih kampanja zagovaranja.

Rok za prijavu:

22.02.2016. do 23:59 sati

Ko se može prijaviti?

  • Organizacije civilnog društva u BiH.
  • Neformalne grupe pojedinaca/ki, ali moraju u okviru neke organizacije civilnog društva, odnosno pravnog lica, poslati svoj prijedlog projekta.
  • Prilikom prijave, nosioci prijedloga projekta već trebaju imati formiranu grupu osoba koje će raditi na implementaciji i koje će učestvovati na Inovacijskom Lab-u u martu 2016. godine

Koje ideje ćemo podržati?

  • Digitalne kampanje zagovaranja koje će se baviti:
  • Ograničavanjem restrikcija na slobodu izražavanja u BiH
  • Širenjem svijesti o pitanjima slobode izražavanja u BiH
  • Promocijom  značaja slobode izražavanja u demokratskim društvima, sa fokusom na BiH

Proces selekcije:

Po isteku roka za prijavu, selekcijska komisija će od zaprimljenih prijedloga odabrati najboljih pet ideja koje će se, uz svoje nosioce, naći na trodnevnom Inovacijskom Lab-u kojeg Internews organizuje početkom marta 2016. godine. Koncept Inovacijskog Lab-a je taj da svih pet ideja dobiju svoj osnovni oblik uz pomoć stručnjaka (IT, umjetnici, pravna nauka, zagovarački procesi).

Po završetku Inovacijskog Lab-a, bit će odabrane dvije najbolje ideje čiju će implementaciju finansirati Internews u BiH sa po $5.000

Kriterij za selekciju najboljih ideja:

Kreativnost – koliko je kreativno i inovativno osmišljena kampanja

Korist od implementacije – u kojem opsegu će implementacija ideje biti korisna u širem društvenom kontekstu

Broj korisnika/ca – koliko bi kampanja obuhvatila osoba i koliko ljudi bi imalo korist od vaše kampanje digitalnog zagovaranja

Rad na, i upotreba novih tehnologija.

Rok za implementaciju projekta:

Implementacija projekta može početi najranije 1.4.2016. i mora biti završena najkasnije do 01.6.2016.

Kampanja može trajati i nakon 01.06.2016. godine, ali mora započeti najkasnije do navedenog datuma.

Formular za prijavu možete pronaći ovdje.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin