Inovacije u nastavi informatike: Poziv za profesore i nastavnike

30 okt

Vodeća profesija 21. stoljeća se nalazi u oblastima informaciono-komunikacionih nauka, a svjedoci smo da nastavni planovi i programi u osnovnim i srednjim školama često ne prate savremene tehnologije, savremene metode rada, kao i sam pristup učenju informatike. Standardni (printani) udžbenici postaju neadekvatni zbog njihovog sadržaja i verzija softvera koje se u njima i spominju, pa zbog toga imamo i nezainteresovanost učenika za kompjuterskim naukama. Upravljanje promjenama u obrazovanju zahtjeva posebno stručno usavršavanje nastavnika i profesora što će omogućiti razmjenu iskustava, metoda i načina rada, kao i pripremu i korištenje digitalnih materijala sa aktuelnim sadržajima iz IT svijeta. Moderna nastava podstiče učenike na aktivno učešće u realizaciji planiranog nastavnog gradiva (istraživanje, učenje na daljinu, rad na projektima, timski rad, virtuelne škole) i druge aktivnosti koje povećavaju aktivnosti učenika i samo napredovanje shodno njegovim sposobnostima i prethodnom znanju.

Učenje ne treba završiti u školskom kabinetu informatike, potrebno je sadržaje učiniti zanimljivim i dostupnim u bilo koje vrijeme, na bilo kojem mjestu i samim tim pripremati učenike za dalju edukaciju i tržište rada.

Lokacije datumi edukacije:

Sarajevo – 9.11. 2016. Centar za promociju civilnog društva, Gradačačka bb – sala SMART Resurnog centra

Tuzla – 18.11.2016. IPI Akademija, Kulina bana 2
Banja Luka  – 15.11.2016. u prostorijama Inovativnog centra Banja Luka, Dr. Mladena Stojanovića 4
Mostar  – 22.11.2016. godine u prostorijama poslovnog centra SPARK, Blajburških žrtava b.b.

Vrijeme: 10:00-17:00 časova

Kome je namijenjena edukacija? Edukacija je namijenjena učiteljima razredne i predmetne nastave zaintersovanim za primjenu informatike u nastavi, te nastavnicima i profesorima informatike u osnovnim i srednjim školama.

Cilj edukacije: Učesnici edukacije će se upoznati sa inovativnim metodama podučavanja gradiva informatike u nastavi, te će im biti predstavljena dosadašnja iskustva i besplatni alati za unapređenje nastave informatike (online alati, kao i rješenja za bolju produktivnost). Također će biti predstavljane i mogućnosti alata za online testove, video kanal, web bazirano programiranje, kako kreirati svoj blog i dijeliti nastavne materijale sa učenicima i kolegama.

Učesnici će dobiti certifikat o pohađanoj obuci.

Smještaj i putni troškovi do mjesta održavanja edukacije: Organizator snosi troškove smještaja i prevoza za učesnike koji nisu iz gradova u kojima se odvija edukacija.*

Rok prijave: Prijave se primaju do 2 dana prije termina održavanja edukacije do 14h.

Odabir učesnika: Prednost pri odabiru učesnika se daje ranije prispjelim prijavama.

*Fond predviđen za prevoz i smještaj je oganičen, te organizator neće biti u mogućnosti svim učesnicima snositi troškove nego samo određenom broju.

(Visited 5 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin