IN fondacija organizuje obuku za trenere

26 sep
Rok prijave 08.10.2017

IN fondacija – fondacija za unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u BiH realizuje projekat pod nazivom „Jačanje institucionalnog i socijalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje u BiH“. Projekat je podržala Ambasada Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini.

U ovoj fazi projekta, predviđeno je održavanje dvodnevne obuke na temu: “Važnost multisektorske saradnje u prevenciji i suzbijanju rodno zasnovanog nasilja (nasilja u porodici i intimnim partnerskim vezama)“. Obuka se organizuje za 30 članova multisektorskog tima iz sektora zdravstva, policije, tužilaštva, socijalne zaštite i civilnog sektora sa područja opština Gornji Vakuf/Uskoplje, Bosansko Grahovo, Livno, Derventa i Bosanski Brod.

Angažman odabranih trenera podrazumijeva definisanje i predlaganje dnevnog reda obuke u sklopu navedenih tema, pripremu, kreiranje materijala/prezentacija i realizaciju programa obuke. Navedeni angažman mogu dijeliti dva/dvije trenera/kinje.
Datum predviđen za obuku je 25.-26. oktobar 2017. godine.

Prednost u odabiru trenera/kinje imaće kandidati/kinje koji/e ispunjavaju sljedeće kriterijume:

  1. relevantno akademsko zvanje i stručno usavršavanje u navedenoj oblasti;
  2. predavačko iskustvo u pripremi i realizaciji programa obuke iz oblasti senzibilizacije predstavnika institucija u vezi sa prevencijom i intervencijom u oblasti rodno zasnovanog nasilja.
  3. relevantno radno iskustvo;
  4. predloženi plan i program
  5. finansijska ponuda

Dokumente koje je potrebno priložiti za prijavu:

  • biografija;
  • dokaz o predavačkom iskustvu;
  • okvirni plan i program obuke, sa sadržajem i očekivanim ishodima obuke;
  • finansijska ponuda.

Tražene dokumente treba dostaviti na e-mail: [email protected]
najkasnije do 8. oktobra 2017. godine, sa naznakom “Prijava za trenere”.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments