Horizont 2024: Javni poziv za kandidiranje projekata

18 okt

Savez nevladinih organizacija, Savez za podršku ekonomsko socijalnog razvoja “Horizont 2024” u suradnji sa partnerskim poslovnim društvima, raspisuje javni poziv za kandidiranje projekata za “Međunarodnu konferenciju za investicije i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini i regiji.

Predmet javnog poziva je prikupljanje projekata, koji se prezentiraju na Međunarodnoj konferenciji za investicije i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini i regiji. Konferencija se planira održati u Sarajevu 26. i 27. studenog 2015 godine, prema programu Organizacijskog odbora. Projekti mogu biti privatni i javno—privatni investicijski projekti.

Dvodnevna konferencija posvećena je unapređenju i prezentaciji ekonomskih potencijala i investicijskih mogućnosti u Bosni i Hercegovini i regiji, poticaju brzog pgospodarsko rasta i razvoja, konkurentnosti, izvoza, razvoja inovativnih rješenja i novih tehnologija, upoznavanju s primjerima najbolje prakse poduzetništva, transfera znanja, umrežavanju poslovne zajednice na konkurentnom europskom i svjetskom tržištu.

Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na javnom pozivu imaju sve pravne i fizičke osobe u Bosni i Hercegovini i inozemstvu (gospodarska društva, lokalna samouprava, javna poduzeća, ustanove, neprofitne organizacije i fizičke osobe).

Vrste projekata

Mogu se kandidirati projekti iz oblasti:1) Energetike, 2) Industrije – proizvodno prerađivačke aktivnosti, 3) Građevinarstva, 4) Prometa i infrastrukture, 5) Informacijskih i komunikacijskih tehnologija, 6) Poljoprivrede, ribarstva i šumarstva, 7) Financijskog sektora (bankarstvo i osiguranje), 8) Turizma i 9)
Trgovine

Sadržaj prijave aplikanta kod javnog poziva: Kompletan projekt – možete dostaviti u svim formama.

Osnovne karakteristike Profil projekta i naziv projekta, /Strateški plan (predmet, lokacija predložene investicije, ciljevi, ključne karakteristike i prednosti projekta), / Poslovni i financijski plan, /Pokazatelj povrata investicije, /Plan investicija za konkretan investicijski projekt i za koje vremensko razdoblje.

Vrijednost projekata :Razmatraju se projekti koji imaju vrijednost od 100.000 do
5.000.000 KM.

Ocjena projekata

Svi aplikanti po javnom pozivu mogu dostaviti po dva projektna prijedloga.
Neće se uzeti u razmatranje projekti aplikanata koji ne dostave kompletne projekte Ocjenu projekata daje Komisija imenovana od strane Organizacijskog odbora Međunarodne konferencije, samo za one projekte koji su zadovoljili sve preduvjete i koji su prispjeli u zadanom roku. Način ocjene utvrdit će se posebnim aktom koji donosi Komisija. S odabranim aplikantima, zaključit će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama te drugim pitanjima u vezi sa prezentacijom projekta na međunarodnoj konferenciji.

Podnošenje prijava

Projekti se dostavljaju na email: [email protected] ili na adresu Saveza: Ferhadija 11, 71 000 Sarajevo, BiH. Rok za dostavljanje projekata je 04. 11. 2015. godine.

Sve informacije o Projektu i Savezu možete pronaći na web portalu:
www.horizon2024.org Za sva dalja pitanja možete se obratiti kontakt osobi: sekretaru Dejan Radmilović i Ilham Lavić, na e-mail: [email protected], te na broj 033/217-391 ili 061/522-271.

(Visited 10 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin