HNK: Konkurs za dodjelu stipendija za akademsku 2017/18. godinu

24 nov
Rok prijave 08.12.2017

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK raspisalo je Konkurs za dodjelu stipendija i subvencija smještaja u studentske domove redovnim studentima prvog i drugog ciklusa visokog obrazovanja s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona za akademsku 2017/2018. godinu.

Student koji aplicira na konkurs za dodjelu stipendije i subvencije smještaja prijavljuje se za dodjelu stipendije/subvencije smještaja iz jedne od četiri grupe, kako slijedi:

 • I grupa – Stipendije za studente deficitarnih zanimanja,
 • II grupa – Stipendije na osnovu uspjeha u učenju,
 • III grupa – Stipendije za studenta – dijete pripadnika boračke populacije i
 • IV grupa – Stipendije u statusu socijalno ugroženih osoba.

Student može podnijeti aplikaciju za maksimalno dvije od navedenih grupa.

Pravo učešća na Konkursu za dodjelu stipendije i subvencije smještaja ima student koji ispunjava sljedeće uslove:

 • da ima status redovnog studenta; (dokaz: potvrda fakulteta o statusu redovnog studenta),
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine; (dokaz: uvjerenje o državljanstvu),
 • da ima stalno prebivalište studenta i roditeljā u HNK najmanje godinu dana prije raspisivanja konkursa, što potvrđuju potvrdama o prebivalištu koje nisu starije od šest mjeseci; (dokaz: prebivalište za studenta i roditelje),
 • da nije stariji od 21 godinu kada upisuju prvu godinu studija; (dokaz: potvrda fakulteta s naznačenom godinom upisa na studij),
 • da nema bespovratnu finansijsku pomoć Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK (u daljnjem tekstu: Ministarstva) ili drugog davaoca (iz sredstava budžeta i vanbudžetskih fondova bilo kog nivoa vlasti u BiH, javnih preduzeća ili javnih ustanova); (dokaz: ovjerena izjava )
 • da već nema subvencioniran smještaj u studentskom domu; (dokaz: ovjerena izjava),
 • da ne studira u inostranstvu ako takav studij, na materinjem jeziku, postoji u Bosni i Hercegovini,
 • da tokom studija nije obnovio više od jedne godine, s tim da to ne može biti godina u kojoj konkuriše za dodjelu stipendije ili subvencije smještaja; (dokaz: potvrda fakulteta),
 • da student studira na javnoj visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini.

Pravo učestvovanja na konkursu za subvenciju smještaja ima student koji ispunjava uslove iz tačke II. Konkursa, a korisnik je usluga studenskog centra (doma) u FBiH, čije je prebivalište izvan područja jedinice lokalne samouprave na kojoj se nalazi studentski dom.

Kriteriji za dodjelu stipendije/subvencije smještaja su sljedeći:

 • opći uspjeh iz srednje škole (za studente prve godine);
 • prosjek ocjena svih položenih ispita (za studente ostalih godina);
 • deficitarnost zanimanja (Odlukom utvrđuje Ministarstvo);
 • dobivene nagrade (prethodna akademska godina);
 • osvojena mjesta na takmičenjima relevantnim za studij (prethodna akademska godina);
 • osvojena mjesta na sportskim takmičenjima (državna i međunarodna);
 • sudjelovanje u odobrenim stručnim i naučnim projektima i za objavljene radove i knjige, relevantne za studij (prethodna akademska godina);
 • pripadnost boračkoj populaciji (dokaz nadležne službe);
 • socijalni status i otežani uslovi života (dokaz nadležne službe);
  srodstvo;

Od bodovanja po kriterijima iz prethodne tačke izuzima se :

 • student prve godine studija koji je upisao studij po završetku srednje škole, a proglašen je za đaka generacije u nekoj od srednjih škola na području HNK;
 • student sa prosječnom ocjenom studija 10,00 ili 5,00;
 • student bez oba roditelja;
 • student – dijete poginulog borca pripadnika Oružanih snaga;
 • student 100% invalid.

Kandidat je obvezan aplicirati putem on-line obrasca na internet stranici Ministarstva kojeg, nakon popunjavanja, treba isprintati, potpisati i dostaviti zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom.

 

Dokumenti moraju biti originali, ili ovjerene kopije.

 

Prijavni se obrazac, zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom, dostavlja u roku od petnaest (15 )dana od dana objave Konkursa, na protokol Ministarstva u vremenu od 11 do 14 sati, ili putem pošte na adresu:

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK

Stjepana Radića 3/III, 88 000 Mostar

sa naznakom: „Za konkurs za dodjelu stipendija i subvencija smještaja“.

Dokumentacija, napomene i ostale informacije možete pročitati ovdje.

(Visited 6 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments