HHC BiH: Raspisuje konkurs za poziciju Koordinator za razvoj

3 dec
Rok prijave 16.12.2016

Organizacija Hope and Homes for Children u Bosni i Hercegovini , radi na zaštiti djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja te raspisuje konkurs za poziciju “Koordinator za razvoj”.

Pravo učešća na konkursu imaju:

 • VSS društvenog smjera – prednost imaju Master studenti.
 • Minimalno tri godine iskustva u reformi socijalne zaštite.
 • Posjedovanje izrazito dobrih komunikacijskih vještina, vještina analiziranja, zagovaranja i kreativnost u radu.
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika.
 • Spremnost na terenski rad.
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije ( uz uslov da ste aktivan vozač ).

Potrebni su:

 • Obaveze promoviranja HHC misije i vizije;
 • Učešće u razvoju i ostvarivanju strateških ciljeva organizacije;
 • Učešće u izradi Hope and Homes for Children BiH strateških dokumenata;
 • Učešće u zagovaranju, planiranju, kreiranju i sprovodenju novih projekata transformacije institucija za zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja u niz alternativnih servisa, te razvoj servisa usmjerenih na prevenciju razdvajanja djece;
 • Koordiniranje projektnih aktivnosti;
 • Koordinacija aktivnosti sa vladinim i nevladinim – lokalnim i međunarodnim – organizacijama i predstavnicima medija;
 • Predstavljanje organizacije na sastancima sa saradnicima, partnerima i donatorima;
 • Priprema i održavanje specijalističkih edukacija za profesionalce u centrima za socijalni rad, institucijama za zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja, kantonalnim ministarstvima nadležnim za socijalnu politiku;
 • Razvoj i priprema promotivnih i drugih materijala za potrebe organizacije;
 • Pisanje projektnih prijedloga i projektnih aplikacija;
 • Pisanje izvještaja o provedenim projektnim aktivnostima za potrebe organizacije i/ili donatora;
 • Drugi poslovi na zahtjev rukovodstva organizacije u skladu sa misijom organizacije.

Pismo motivacije i CV zainteresovani kandidati mogu poslati na :
[email protected] ili poštom na adresu Himze Polovine 13A, 71000 Sarajevo.
Poželjno je navesti minimalno dvije reference.
Rok za prijavu: 16 decembra. 2016. godine do 16:00 sati.

Hope and Homes for Children u svim svojim aktivnostima ima za cilj da zaštiti djecu od zlostavljanja i iskorištavanja, u saglasnosti sa članom 19 UN – Konvencije o pravima djeteta.

(Visited 2 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments