HHC BiH: Konkurs za poziciju Koordinator za razvoj

1 mar
Rok prijave 15.03.2016

Organizacija Hope and Homes for Children u Bosni i Hercegovini (HHC BiH), koja radi na unapređenju zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja raspisuje konkurs za poziciju Koordinator za razvoj.

Obaveze i odgovornosti:

 • Promoviranje HHC misije i vizije;
 • Učešće u razvoju i ostvarivanju strateških ciljeva organizacije;
 • Učešće u izradi HHC BiH strateških dokumenata;
 • Učešće u zagovaranju i planiranju novih projekata transformacije institucija za zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja u niz alternativnih servisa, te razvoj servisa usmjerenih na prevenciju razdvajanja djece;
 • Koordiniranje projektnih aktivnosti;
 • Koordinacija aktivnosti sa vladinim i nevladinim – lokalnim i međunarodnim – organizacijama i predstavnicima medija;
 • Predstavljanje organizacije na sastancima sa saradnicima, partnerima i donatorima;
 • Priprema i održavanje specijalističkih edukacija za profesionalce u centrima za socijalni rad, institucijama za zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja, kantonalnim ministarstvima nadležnim za socijalnu politiku;
 • Razvoj i priprema promotivnih i drugih materijala za potrebe organizacije;
 • Pisanje izvještaja o provedenim projektnim aktivnostima za potrebe organizacije i/ili donatora;
 • Drugi poslovi na zahtjev rukovodstva organizacije u skladu sa misijom organizacije

Potrebna znanja i vještine:

 • VSS društvenog smjera (Master je prednost);
 • Minimalno 3 godine iskustva u reformi socijalne zaštite
 • Izražene vještine analiziranja, zagovaranja i kreativnost
 • Aktivno korištenje engleskog jezika
 • Spremnost na terenski rad;
 • Vozačka dozvola B kategorije, aktivan vozač.

Pismo motivacije i CV zainteresovani kandidati mogu poslati na [email protected] ili poštom na adresu Himze Polovine 13A, 71000 Sarajevo. Poželjno je navesti minimalno dvije reference.

Rok za prijavu: 15 marta. 2016. godine do 16:00 sati.

Hope and Homes for Children u svim svojim aktivnostima ima za cilj da zaštiti djecu od zlostavljanja i iskorištavanja, u saglasnosti sa članom 19 UN Konvencije o pravima djeteta.

 

(Visited 2 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin