Grantovi za promovisanje učešća žena u rješavanju pitanja mira i sigurnosti

25 okt
Rok prijave 01.11.2017

Da li vi predstavljate organizaciju ili fondaciju koja radi na promicanju sudjelovanja žena u pitanjima koja se tiču mira i sigurnosti? Ako je tako, imate pravo aplicirati za projektno finansiranje Akademije Folke Bernadotte (FBA).

Rezolucija UN Vijeća sigurnosti (UNSCR) 1325 i sljedeće rezolucije 1820, 1888, 1889, 1960, 2016 i 2122 su istakle važnost sudjelovanja i zaštite žena u konfliktnim i postkonfliktnim situacijama.

Svake godine FBA daje sredstva za projekte koji podupiru impementaciju tih rezolucija: to su sheme koje promiču jednaku participaciju žena u pitanjima koja se tiču mira i sigurnosti, kao i programima sa ciljem podrške osposobljavanju organizacija žena u sukobima ili u situacijama nakon sukoba.

 

Koje aktivnosti se finansiraju:

  • Grantovi su namijenjeni za projekte promovisanja implementacije Rezolucije 1325 i kompatibilni su sa trenutnim smjernicama razvojne pomoći. Posebno su relevantne aktivnosti koje promoviraju ravnopravno učešće žena i aktivnosti u cilju podrške izgradnji kapaciteta organizacija žena u zemljama koje su u sukobima ili su postkonfliktna društva.

Veličina donacije:

  • Grantovi su prvenstveno daju, ovisno o raspoloživosti sredstava, u obliku većih donacija. Aplikacije za grantove ne bi trebalo biti da su manje od 300.000 švedskih kruna. Maksimalan iznos koji vodeći aplikant može dobiti u toku jedne kalendarske godine je 3.000.000 kruna.

Rok za prijave:

  • Sredstva se odobravaju jednom godišnje. Posljednji dan za prijavu je 1. novembar svake godine.

Geografsko područje podrške:

  • BiH i veliki broj zemalja širom svijeta.

Kriterij podobnosti:

  • Švedske i međunarodne organizacije i fondacije koje implementiraju projekte i koje zadovoljavaju naše kriterije mogu aplicirati. Brojne organizacije apliciraju za sredstva svake godine, i FBA ne može garantovati uspjeh bilo kojoj aplikaciji. Također ni sredstva za završetak ili nastavak projekata za koja su prethodno već odobrena sredstva, niti sredstva za projekte koji se započeti prije više od 15 mjeseci, ne mogu biti zagarantovana. FBA ocjenjuje sve aplikacije i javno objavljuje dodjelu sredstava svake godine. Odabir prihvaćenih prijava je strogo na osnovu kriterija.

Projektna dokumentacija:

Link do konkursa:

(Visited 5 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments