Grant za implementaciju Strategije u oblasti migracija i azila 2016-2020

4 aug
Rok prijave 19.08.2016

Grant sredstva su namijenjena lokalnim zajednicama za jačanje njihovih kapaciteta u razvojnoj saradnji sa iseljeništvom, korištenju potencijala iseljeništva za lokalni razvoj, stimulisanju lokalnog ekonomskog razvoja i poticanju otvaranja novih radnih mjesta, uz aktivan angažman iseljeništva u realizaciji projektnih aktivnosti.

U vezi s tim, ovim grantom će se podržati projekti koji će:
a) Podržati lokalne zajednice i njihove socio-ekonomske partnere da efektivno koriste potencijal iseljeništva za lokalni razvoj;
b) Stimulisati aktivno uključivanje iseljeništva u razvoj Bosne i Hercegovine.

Projekti moraju uključivati aktivan angažman iseljeništva u realizaciji projektnih aktivnosti, kroz učešće pravnih lica, organizacija iseljeništva ili pojedinaca.

Grantom se mogu podržati projekti kojima se provode sljedeće vrste aktivnosti:
a) Otvaranje/proširenje malih i srednjih preduzeća/obrta/poljoprivrednih gazdinstava;
b) Poticanje otvaranja novih radnih mjesta;
c) Promocija lokalnih razvojnih potencijala uz učešće iseljeništva;
d) Transfer znanja i novih tehnologija od strane iseljeništva u svrhu ekonomskog razvoja i razvoja ljudskog kapitala;
e) Edukacija, dokvalifikacija i prekvalifikacija (naročito za deficitarna zanimanja na području jedinica lokalne samouprave);
f) Uspostavljanje novih i unaprjeđenje postojećih administrativno-informativnih usluga za iseljeništvo u jedinicama lokalne samouprave i/ili nevladinim organizacijama u lokalnoj zajednici;
g) Uspostavljanje novih i unaprjeđenje postojećih informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver i softver) koji su direktno povezani s provedbom projektnih aktivnosti (npr. virtuelni matičar, web stranica, baze podataka itd.);
h) U okviru projektnih aktivnosti, izrada i distribucija promotivnih materijala i druge aktivnosti na promociji projekta odobrenog iz grant sredstava, koje ne mogu iznositi više od 10% projektom planiranih finansijskih sredstava;
i) Uspostavljanje novih i unaprjeđenje postojećih mehanizama za efektivno uključivanje iseljeništva u lokalni razvoj;
j) Razvoj i promocija turističkih potencijala lokalne zajednice;
k) Aktivnosti manjeg obima na rekonstrukciji/izgradnji javne infrastrukture ili objekata;
l) Međuopćinsko/regionalno umrežavanje i suradnja.

Sve projektne aktivnosti finansirane Grantom moraju biti provedene na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Finansijski doprinos Granta po pojedinačnom projektu kojim se aplicira ne može biti niži od 5.000,00 KM, niti viši od 25.000,00 KM.

Rok za podnošenje prijava je 19.8.2016. godine.

Više informacija: http://www.mhrr.gov.ba/Javni_poziv/Bosanski/Javni%20poziv%20za%20dodjelu%20granta.pdf

(Visited 4 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments