Grad Banja Luka: Poziv za projekte nevladinih organizacija

22 feb
Rok prijave 18.03.2016

Do 18. marta ove godine, udruženja građana/nevladine organizacije mogu da prijave svoje projekte za sufinansiranje iz budžeta Grada Banja Luka u 2016. godini.

Projekti će biti izabrani po osnovu javnog poziva, koji je raspisan danas, 17. februara, i to iz sljedećih oblasti:

  • Socijalna zaštita,
  • Zdravstvo,
  • Nauka i obrazovanje,
  • Zaštita životne sredine,
  • Ljudska prava, prava manjina,
  • Druge oblasti od interesa za lokalnu zajednicu.

Projekte treba realizovati na području grada Banje Luke u 2016. godini, a visina sredstava koja se mogu dodjeliti po projektu iznosi od 1.000 do 4.000 KM.

Na javni poziv mogu se prijaviti udruženja građana/nevladine organizacije koja djeluju u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 52/01 i 42/05) i koja imaju sjedište na području grada Banje Luke, odnosno – osnovali su organizacioni oblik djelovanja na području grada.

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se Odjeljenju za društvene djelatnosti, putem Prijemne kancelarije Gradske uprave Grada Banja Luka, kancelarija 14, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: Javni poziv za prijavu projekata udruženja građana/nevladinih organizacija, koji će se sufinansirati iz budžeta Grada Banja Luka u 2016. godini pozivom na broj: 10-6-44/16,  ili  putem pošte – preporučeno, na adresu: Grad Banja Luka, Gradska uprava, Odjeljenje za društvene djelatnosti, Trg srpskih vladara 1, 78000 Banja Luka.

Detaljnije o uslovima konkursa, potrebnoj dokumentaciji i obrascima pogledajte ovdje.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin