Glossa – centar za njemački jezik: Konkurs za stipendije “Mr Kristina Mirnić”

18 feb
Rok prijave 29.02.2016

Kroz redovni program stipendiranja Glossa – centar za njemački jezik i ove godine raspisuje konkurs za stipendije fonda „Mr Kristina Mirnić“. U ovom semestru su izdvojena sredstva u ukupnom iznosu od 7.660 KM, koja će biti podjeljena u obliku kurseva njemačkog jezika svima koji ostvare pravo na stipendiju. Pored toga, stipendisti dobijaju sve potrebne udžbenike i nastavni materijal koji su obezbijedili izdavačka kuća „Hueber“ i knjižara „Buybook“.

Ukupan broj stipendija iznosi 24, a njihova raspodjela će biti izvršena u svim Glossa-centrima u sljedećim gradovima : Banja Luka: tri stipendije, Tuzla: tri stipendije, Prijedor: dvije stipendije, Doboj: dvije stipendije, Brčko: dvije stipendije, Derventa: dvije stipendije, Prnjavor: dvije stipendije, Laktaši: dvije stipendije, Teslić: dvije stipendije, Gradiška: dvije stipendije, Zvornik: dvije stipendije.

Konkurs je otvoren od 9. do 29. februara 2016. godine. Svi kandidati u navedenom vremenskom periodu mogu dostaviti biografiju sa ličnim podacima i motivaciono pismodirektno u prostorije Glossa – centra za njemački jezik, u digitalnoj formi putem mejla [email protected] ili poštom. Adrese svih poslovnica Glossa-centra je moguće pronaći u rubrici „Poslovnice“. Od 01. do 04. marta 2016. godine izabrani kandidati će biti pozvani na intervju, što predstavlja drugi krug konkursa stipendija. Svi stipendisti će biti objavljeni u ponedjeljak, 7.3.2016. na zvaničnoj stranici Glossa – centra za njemački jezik, www.glossa.ba.

Starosna dob kandidata i ostali kriterijumi koji bi mogli ograničiti kandidate u prijavi na konkurs za stipendiju neće biti uzeti u obzir. Naš cilj je da fond stipendija Glossa-centra „Mr Kristina Mirnić“ bude dostupan što većem broju stanovništva. Sadržaj motivacionog pisma i obrazloženje razloga za učenje njemačkog jezika koje kandidat da na intervjuu će biti jedan od ključnih faktora za sticanje prava na stipendiju.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti obuhvata:

  • Biografiju ili popunjen CV obrazac;
  • Motivaciono pismo;
  • Kontakt podatke (telefon i mejl-adresa u popratnom mailu ili CV-u).

Važna napomena: Glossa – centar za njemački jezik će obraditi isključivo one zahtjeve za stipendiranje koji budu sadržavali potpunu dokumentaciju. Zahtjevi sa nepotpunom dokumentacijom neće biti obrađeni.

Uz motivaciono pismo i biografiju ili CV obrazac je poželjno da kandidat dostavi i dokumentaciju koja, će potvrditi u motivacionom pismu i biografiji navedene činjenice, kao argument za sticanje prava na stipendiju. Kandidat treba naglasiti u kojoj poslovnici želi aplicirati za stipendiju. Ukoliko kandidat nije u mogućnosti da neophodne dokumente dostavi uz motivaciono pismo i biografiju ili CV obrazac, to može učiniti naknadno prilikom intervjua. Svu dokumentaciju je moguće dostaviti na BHS ili njemačkom jeziku.

Nakon analize dostavljene dokumentacije, komisija selektuje kandidate koji će biti pozvani na intervju, gdje će im biti pružena prilika da dodatno obrazlože svoje motive za učenjem njemačkog jezika. Vremenski period u kojem će se vršiti intervjuisanje kandidata je između 01. i 04. marta 2016. godine. Svi kandidati koji prođu prvu fazu konkursa će blagovremeno dobiti informacije o terminu intervjua.

Prema sljedećim kriterijumima smo formirali sistem bodovanja prilikom dodjele stipendija:

  • Motivaciono pismo i biografija ili CV obrazac nose do 40 bodova;
  • Intervju nosi do 60 bodova.

Svi dobitnici stipendija „Mr Kristina Mirnić“ će biti objavljeni u ponedjeljak, 7.3.2016. na zvaničnoj stranici Glossa – centra za njemački jezik,  www.glossa.ba. Dodatne informacije o programu stipendiranja Glossa – centra za njemački jezik je moguće dobiti putem mejla [email protected] ili na ovom linku.

 

 

(Visited 11 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin