FZZZ objavio javne pozive: Prilika za poslodavce i nezaposlene

18 feb

Federalni zavod za zapošljavanje raspisao je tri javna poziva koji će pomoći nezaposlenim da lakše dođu do posla, mladim da usavrše svoje znanje i steknu radno iskustvo, a poslodavcima da na kraju programa dobiju najbolje radnike.

Prvi javni poziv odnosi se na učešće u realizaciji Programa pripreme za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje 2016 – Obukom do zaposlenja.

Finansijska sredstva za realizaciju Programa u iznosu od 1.000.000,00 KM osigurao je Federalni zavod za zapošljavanje, koji i će implementirati program.

Cilj Programa je da se omogući priprema za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje, u konkretnom poslovnom okruženju, za 600 osoba, od kojih će se zaposliti najmanje 420 osoba.

Ovaj program je fokusiran na nezaposlene osobe koje nemaju potrebna znanja i vještine, posebno kada su u pitanju nove metode i tehnologije rada u sektoru privrede (metaloprerada, drvoprerada, tekstil, turizam i ugostiteljstvo, prerađivačka industrija u najširem smislu), ali i u medicinskom sektoru, građevinarstvu, prehrambenom sektoru i slično.

Također, ovim programom se afirmira važnost cjeloživotnog učenja i ulaganje u nova znanja i vještine, i to obostrano, kod radnika i kod poslodavca.

Korisnici Programa su poslodavci registrirani u Federaciji BiH, koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, te poslodavci koji imaju sa Poreznom upravom Federacije BiH potpisan Sporazum o odgođenom plaćanju duga po osnovu javnih prihoda, kao i poslodavci na koje se odnosi Zakon o finansijskoj konsolidaciji.

U Programu ne mogu učestvovati: poslodavci koji su koristili kreditna ili bespovratna sredstva iz poticajnih mjera Zavoda/Službe a nisu ispoštovali obaveze u skladu sa zaključenim ugovorima, odnosno nisu zaposlili predviđen broj radnika i/ili ne vraćaju redovno dobivena sredstva,poslodavci evidentirani u Registru novčanih kazni zbog duga neplaćenih novčanih kazni i troškova postupka, jer sa zaposlenikom nisu zaključili ugovor o radu – rad na crno.

“Poslodavcu se neće sufinansirati zapošljavanje osoba koje je već zapošljavao, i ne koristeći sredstva iz poticajnih mjera Zavoda/Službe, a koje je otpustio u posljednjih šest (6) mjeseci prije dana apliciranja na Javni poziv. Također, poslodavcu se neće sufinansirati zapošljavanje osoba koje je zapošljavao koristeći sredstva iz poticajnih mjera Zavoda/Službe, a koje je otpustio u posljednjih 12 mjeseci prije dana apliciranja na Javni poziv”, pojašnjeno je u Pozivu.

Također, Zavod sufinansira zapošljavanje refundacijom sredstva poslodavcu koji zaposli i zadrži u radnom odnosu najmanje šest mjeseci osobe koje su okončale stručno osposobljavanje i usavršavanje, i to jednokratno u iznosu od 500,00 KM po osobi protekom navedenog perioda.

Drugi javni poziv odnosi se na Program sufinansiranja zapošljavanja u 2016. godini.

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 10.000.000,00 KM

Korisnici ovog Programa su poslodavci, koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, te poslodavci koji imaju sa Poreznom upravom Federacije BiH potpisan Sporazum o odgođenom plaćanju duga po osnovu javnih prihoda, kao i poslodavci na koje se odnosi Zakon o finansijskoj konsolidaciji.

U Programu ne mogu učestvovati: poslodavci koji su koristili kreditna ili bespovratna sredstva iz poticajnih mjera Zavoda/Službe a nisu ispoštovali obaveze u skladu sa zaključenim ugovorima, odnosno nisu zaposlili predviđen broj radnika i/ili ne vraćaju redovno dobivena sredstva, poslodavci koji ne izmiruju redovno obaveze po osnovu poreza i doprinosa, poslodavci evidentirani u Registru novčanih kazni zbog duga neplaćenih novčanih kazni i troškova postupka, jer sa zaposlenikom nisu zaključili ugovor o radu – rad na crno.

Programom se neće sufinansirati zapošljavanje u organe državne uprave na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH.

Poslodavcu se neće sufinansirati zapošljavanje osoba koje je već zapošljavao, i ne koristeći sredstva iz poticajnih mjera Zavoda/Službe, a koje je otpustio u posljednjih 12 mjeseci prije dana podnošenja prijave na Javni poziv.

Također, poslodavcu se neće sufinansirati zapošljavanje osoba koje je zapošljavao koristeći sredstva iz poticajnih mjera Zavoda/Službe, a koje je otpustio u posljednja 24 mjeseca prije dana podnošenja prijave na Javni poziv.

Kroz program „Prilika za sve 2016“ zapošljavat će se nezaposlene osobe, bez obzira na radno iskustvo, dob i stepen obrazovanja, a koji su prijavljeni na evidenciju nezaposlenih osoba prije dana podnošenja prijave poslodavca na Javni poziv, uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest mjeseci. Cilj mjere je da se što većem broju nezaposlenih osoba olakša integracija na tržištu rada i spriječi prelazak u dugotrajnu nezaposlenost.

Treći javni poziv koji je raspisao Zavod, odnosi se na podnošenje zahtjeva za subvenciju za zapošljavanje mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva ili zahtjeva za subvenciju za samozapošljavanje.

Pravo na subvenciju imaju poslodavac iz privatnog sektora koji ispunjava sljedeće uslove: obavljaju djelatnost koja nije iz oblasti trgovine, ugostiteljstva ili priređivanja igara na sreću, koji su u skladu sa Zakonom o radu zaključi ugovor o radu sa osobom iz ciljne grupe utvrđene Uredbom, koji su u posljednjih osam mjeseci do dana potpisivanja ugovora o poticanju zapošljavanja u smislu Uredbe nije smanjio broj zaposlenih osoba sa liste osiguranih osoba poslodavca, osim u slučajevima opravdano upražnjenih radnih mjesta (otkaz na vlastiti zahtjev radnika, penzionisanje, nesposobnost za rad), koji isplaćuju radnicima dospjele plaće u skladu sa odredbama važećih propisa, koji uplaćuju dospjele poreze i doprinose za obavezna osiguranja istovremeno sa isplatom plaće, koji nisu evidentiran u Registru novčanih kazni zbog duga neplaćenih novčanih kazni i troškova postupka izrečenih radi učinjenog prekršaja jer sa zaposlenikom nije zaključio ugovor o radu – rad na crno,a koji zapošljava nezaposlenu osobu u životnoj dobi od 15 do 30 godina, bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala ili u nivou stručne spreme, koja se u evidenciji nadležne službe za zapošljavanje vodi kao nezaposlena osoba duže od trideset dana od dana prijave poslodavca na Javni poziv i koja, bez obzira na period, nema ukupno evidentiranog staža osiguranja više od jedne godine u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog radnog staža ostvarenog po toj osnovi kod domaćeg ili inostranog nosioca obaveznog penzionog osiguranja, osoba koja se samozapošljava u životnoj dobi od 18 ili više godina, koja se vodi u evidenciji nadležnog organa za zapošljavanje kao nezaposlena osoba neprekidno duže od 30 dana prije registracije djelatnosti i koja pod uslovima iz Uredbe koristi subvenciju kako bi se samozaposlila, te poslodavci koji nemaju neizmirenih dospjelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa.

Javni poziv ostaje otvoren do zaprimanja zahtjeva u visini sredstava utvrđenih Programom utroška sredstava i otvoren je svaki radni dan u periodu od 8 do 16 sati.

Akta.ba

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin