Friedrich Ebert Fondacija: Škola za razvoj regionalnih politika

26 maj
Rok prijave 05.06.2017

Ovim putem Vas obaveštavamo da beogradska kancelarija Friedrich-Ebert-Fondacije (FES) organizuje seriju seminara u okviru projekta Škola za razvoj regionalnih politika – javne politike za jednake šanse -Socijaldemokratski aspekt i institucionalni aranžmani politike rodne ravnopravnosti.

Škola za razvoj regionalnih politika – javne politike za jednake šanse je napredan program političke edukacije, namenjen donosiocima i donositeljkama odluka u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Albaniji i na Kosovu*.

U odabiru učesnika/-ica će se dati prednost onima koji su:

 • članovi i članice socijaldemokratskih stranaka
 • predstavnici i predstavnice lokalnih, regionalnih i nacionalnih parlamenata i drugih organa javne vlasti
 • koordinatori/-ke nevladinih organizacija iz oblasti rodne ravnopravnosti i iz sindikata
 • osobe zainteresovane za oblast javne politike, koji neguju ideje i vrednosti socijalne demokratije
  (Osobe od 25 do 45 godina starosti, koje odlično razumeju (govore, čitaju i pišu) srpski, bosanski ili crnogorski jezik)

Konkursom se bira jedna grupa od 25 polaznika i polaznica, koji su u obavezi da pohađaju sva tri seminara. Metodologija rada seminara podrazumeva da će učesnici/e imati određene obaveze između svake serije seminara koje će im unapred predstaviti predavači i trenerski tim. Te obaveze će podrazumevati da učesnici/-e izvrše dogovorene zadatke između dva seminara. Pored ovoga učesnicima/-ama će biti obezbeđena i online-komunikacija kako između samih učesnica i učesnika, tako i između učesnika/-ca i mentora i trenerskog tima kako bi se predviđeni zadaci izvršili sa maksimalnim učinkom.

Tema škole za razvoj regionalnih politika je: Socijaldemokratski aspekt i institucionalni aranžmani politike rodne ravnopravnosti .

Konkurs se otvara 20.MAJA 2017, a zatvara 05. JUNA 2017. u ponoć. Molimo sve zainteresovane da se prijave popunjavanjem ONLINE formulara.

Cilj ovog seminara je upoznavanje sa procesom javnih politika i institucionalnim aranžmanima u oblasti politike rodne ravnopravnosti. Rodna ravnopravnost i učešće žena u javnom životu su mera demokratizacije svakoga društva, njegovog razvoja i stabilnosti. Budući da rodna ravnopravnost pretpostavlja da postoje jednake mogućnosti za muškarce i žene da doprinesu kulturnom, političkom, ekonomskom, socijalnom napretku, ova politika spada među veoma bitne oblasti jer posredno utiče i na unapređenje položaja žena u društvu i njihovo ekonomsko osnaživanje.

Očekivani ishod seminara podrazumeva izradu predloga praktičnih politika (policy paper), koji će identifikovati određen praktičan problem u pojedinačnom društvu, analizirati opcije za rešavanje i predložiti rešenje.Ovakav pristup omogućava poređenje socio-ekonomskog položaja žena u regionu sa ciljem da se identifikujupostojeći problemi regionalnog karaktera, zajednički svim društvima, ali i specifičnosti karakteristične za svako od ovih društava pojedinačno. Sledeći korak podrazumeva analizu primera dobre prakse za rešavanje problema i definisanje preporuka za unapređenje ekonomskih i socijalnih prava žena.

Regionalna škola se sastoji od tri seminara:

 • Rodna perspektiva javnih politika i socijalno odgovorna država
  Termin: od 29. juna do 02. jula 2017. godine, u Srbiji*
 • Preduzetnički kapaciteti i ekonomski položaj žena
  Termin: od 21. septembra do 24. septembra 2017. godine, u Srbiji*
 • Definisanje preporuka, pregovaranje i zagovaranje formulisanih polisi rešenja
  Termin: od 13. oktobra do 15. oktobra 2017. godine, u Srbiji*

Friedrich-Ebert-Stiftung, kancelarija u Beogradu, snosi troškove organizovanja seminara, puta, noćenja i ishrane tokom boravka.

Vaše prijave možete poslati najkasnije 05. juna u ponoć.

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NEĆE BITI UZETE U RAZMATRANJE.

Za sva pitanja i komentare kontakt: [email protected], Marija Stojković +381 63424059 ili kancelarija FESa u Beogradu +381113283294, Ana Manojlović

*Ovaj naziv ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji nezavisnosti.
*mesto održavanja biće naknadno saopšteno

(Visited 7 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments