Fondacije CURE: Poziv za volontera/ku na poziciju novinara/ke i osobe zadužene za odnose s javnošću!

24 sep
Rok prijave 30.09.2016

Ako želite da se aktivnije uključite u rad Fondacije CURE pošaljite nam vaše kratko pismo zainteresovanosti (maksimalno 350 riječi), ime i prezime i kontakt telefon na e-mail [email protected] do petka, 30.09.2016. godine.

Angažman će se sastojati iz:

 • Ažuriranja i kreiranja liste medija (pogotovo online medija);
 • Kreiranja baze mladih uspješnih žena u BiH;
 • Pisanja članaka/intervjua za web portal Fondacije CURE www.fondacijacure.org;
 • Rada na vidljivosti Fondacije CURE i stranica Fondacije CURE na društvenim mrežama;

Obim posla:

 • Sastanci s mentoricom Fondacije CURE u kojima će se dogovorati plan realizacije aktivnosti i koja će biti zadužena da prenese svoje stečeno znanje u pisanju članaka/intervjua, logistike itd.;
 • Najmanje tri puta sedmično posjeta kancelariji Fondacije CURE, 9 sati sedmično volontiranje u Fondaciji CURE;
 • Učešće na aktivnostima Fondacije CURE po potrebi odnosno dogovoru;

Potrebne vještine i kompetencije:

 • Poželjno je da se osjećate kao feministi/kinje, aktivisti/kinje i/ili branitelji/ice ženskih ljudskih prava;
 • Zainteresovanost za rad s mladim ženama;
 • Posjedovanje želje za rad na komunikacijskim i prezentacijskim vještinama;
 • Poznavanje rada i konteksta u vlastitim lokalnim zajednicama/državama po pitanju ženskih ljudskih prava i/ili inkluzije marginalizovanih grupa u svojim lokalnim zajednicama;
 • Poželjno je da budući/a volonter/ka ima znanje engleskog jezika.

Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za ravnopravnost spolova i rodova zalagajući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizujući afirmativne akcije CURE slave snagu i moć žena, te rade na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu.  Feministički aktivizam je omogućio siguran prostor u kojem su žene jake, neustrašive, sposobne i ujedinjene sa svim svojim različitostima.

 U svom volonterskom radu u Fondaciji CURE ćete steći iskustvo, nova poznanstva, imat ćete potvrde od Fondacije CURE da ste volontirali/e, a također obezbijedit ćemo vdiljivost vašeg rada.

Radujemo se vašim prijavama!

Kontakt osoba iz Fondacije CURE:
Vedrana Frašto
mail adresa: [email protected]

 

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin