Fondacija tuzlanske zajednice: Poziv za podršku školskim projektima

17 mar
Rok prijave 10.04.2016

Program podrške otvorenom obrazovanju usmjeren je na jačanje onih resursa u lokalnoj zajednici koji će proces otvorenog obrazovanja  učiniti dostupnim, sadržajnijim i kvalitetnijim za sve građane. Prvenstveno program je usmjeren na demokratizaciju škola, odgovjih i obrazovnih institucija ali i onih organizacija i grupa koji provode programe cjeloživotnog učenja i otvorenog obrazovanja.

CILJEVI
–    Izgradnja otvorenih škola u zajednici na području Grada Tuzla prema Standardima otvorenih škola u zajednici;
–    Izgradnja demokratskih procesa kao i podsticanje na učešće svih aktera u razvoju škole i zajednice
–    Osnaživanje djece i izgradnja njihovih kompetencija bitnih za kvalitetan život u zajednici
–    Jačanje organizovanja građana i razvoj ključnih kompetencija cjeloživotnog učenja.

KO MOŽE APLICIRATI?
–    Odgojno-obrazovne institucije sa područja Grada Tuzla
–    Registrovana udruženja koja se bave otvorenim obrazovanjem i cijeloživotnim učenjem, posebno ako su u pitanju programi saradnje sa obrazovnim institucijama.
–    Neformalne grupe koje svoj rad vežu uz obrazovne institucije (razvojni timovi škola, aktivi nastavnika, vijeća učenika, vijeća roditelja, školske sekcije, itd.)

ROK ZA PRIJAVU
Poziv  za prijem aplikacija otvoren je od 10. marta do 10. aprila 2016. godine.

ŠTA PODRŽAVAMO?
–    Inovativne projekte iz različitih oblasti koji odgovaraju na potrebe lokalne zajednice ali i potrebe škole kojim se direktno unapređuje kvalitet sadržaja cjeloživotnog učenja ali i otvorenosti škole prema zajednici.
–    Male projekte u vrijednosti od 100-1000KM
–    Projekte koji traju od 1 mjesec do 1 godinu
–    Projekti  promovišu građanski aktivizam, volonterizam, cjeloživotno učenje i zasnovani su  na volonterskom angažmanu aplikanata (više u kriterijima)

KAKO APLICIRATI?
Prilikom apliciranja potrebno je dostaviti projektni prijedlog u standardnoj aplikacionoj formi FTZ-a. koju možete preuzeti na margni na desnoj strani . U koliko vam je potrebna podrška pri ispunjavanju aplikacje možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice ili na broj telefona 362-832.
Potpisanu i ovjerenu dokumentaciju treba dostaviti poštom ili lično u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice, na adresu:  Pozorišna 13, 75000-Tuzla, i u elektronskoj formi na e-mail: [email protected].

OBAVEZNO pročitajte detaljnije informacije, aplikaciju, upute i kriterije sa desne strane.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin