Fondacija tuzlanske zajednice: Asistent/ica na programu Omladinske banke

10 feb

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) objavljuje poziv za volonterski angažman:
ASISTENT/ICA na programu OMLADINSKE BANKE (više pozicija)
Period angažmana: 1 godina sa mogućnošću produženja (april 2017.-april 2018.)

O programu: Omladinska banka je program Fondacije tuzlanske zajednice, koja na jedinstven način uključuje mlade u aktivnosti za dobrobit zajednice. U okviru ovog programa stvaramo mrežu mladih uključenih u Odbore Omladinskih banaka, koji donose odluke i distribuiraju grantove za podršku projektima koje vode mladi u Tuzli, Lukavcu, Kalesiji, Srebreniku i Živinicama. Sredstva se usmjeravaju na projekte za dobrobit zajednice, koje predlažu i vode mladi uzrasta od 15 do 30 godina, s ciljem rješavanja problema mladih i zajednice. Kroz lični doprinos i aktivno djelovanje u zajednici, mladi imaju priliku da preuzmu inicijativu i da predlože projekte za poboljšanje uslova življenja u lokalnoj zajednici i otvaranje novih sadržaja i mogućnosti za mlade.

Opis angažmana: ASISTENT/ICA na programu OMLADINSKE BANKE ima zadatak podrške u realizaciji aktivnosti jednog od odbora omladinske banke (Tuzla, Živinice, Kalesija, Srebrenik, Lukavac). To uključuje tehničku i administrativnu podršku realizaciji aktivnosti odbora, učestvovanje u sastancima tima omladinske banke, podrška odboru u procesu donošenja odluka, rad u kancelariji FTZ, rad na terenu, pisanje mjesečnih izvještaja i planova i ostali poslovi neophodni za realizaciju programskih aktivnosti. Za vrijeme trajanja angažmana Fondacija tuzlanske zajednice obezbjedit će volontersku naknadu u skladu sa Zakonom o volontiranju FBiH.

Ključni zadaci:

Rad na jačanju kapaciteta mladih uključenih u program Omladinske banke što uključuje pomoć pri organizovanju i sprovođenju radionica, sastanaka i podršku pri donošenju odluka,
učešće u pripremi i realizaciji edukativnih aktivnosti (treninga i kampova) za članove.

Odbora omladinske banke, podrška u praćenju realizacije projekata podržanih u sklopu Fonda za mlade Fondacije tuzlanske zajednice,
podrška timu u drugim poslovima vezanim za razvoj projekata i programa Fondacije tuzlanske zajednice.

Ključne vještine:

1. zrazito razvijene socijalne vještine,
2. odgovornost prema radnim zadacima,
3. sposobnost rada u timu,
4. izražene organizacijske vještine,
5. sposobnost komunikacije sa različitim društvenim grupama,
6. poznavanje rada na računaru,
7. opšta pismenost,
8. spremnost na usvajanje novih znanja i vještina.

Mogućnosti:

1. sticanje iskustva u radu u Fondaciji, sa naglaskom na rad sa mladima,
2. mogućnost sticanja novih znanja i vještina kroz vlastito iskustvo i mentorsku podršku,
3. mogućnosti učestvovanja u edukativnim aktivnostima,
4. mogućnost produžavanja volonterskog ugovora u skladu sa postignutim rezultatima, 5. 5. motivacijom volontera i potrebama Fondacije tuzlanske zajednice,
6. sticanje mogućnosti za dobivanje preporuka u daljnjem životu i radu,
7. ostvarivanje prava u skladu sa Zakonom o volontiranju FBiH.

Prednost imaju kandidati koji su ranije bili uključeni u program Omladinske banke, te kandidati koji dolaze sa područja Tuzle, Kalesije, Živinica, Lukavca i Srebrenika.

​Prijava na poziv treba da sadrži CV, te motivaciono pismo u kojem kandidati trebaju istaći vlastitu motivaciju za prijavljivanje na ovaj poziv.
Poziv ostaje otvoren do ponoći 17.02. 2017.godine, a prijave slati na m[email protected].
Sve informacije na navedeni mail ili telefon 035 362 831.
Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće obaviješteni o nastavku procesa.

(Visited 248 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments