Fondacija Nijaz Duraković: Konkurs za dodjelu dugotrajne stipendije

6 dec
Rok prijave 03.01.2017

KONKURS FONDACIJE NIJAZ DURAKOVIĆ
Za dodjelu dugotrajne stipendije

Pravo na prijavu imaju studenti/ice koji se školuju na državnim univerzitetima u BiH. Krajnji rok za prijave je 03.01.2017. godine.

Uslovi za dodjelu stipendije:

 • državljanin/ka Bosne i Hercegovine;
 • redovno upisani studenti/ice dodiplomskog/bachelor studija na državnim fakultetima na području čitave Bosne i Hercegovine;
 • vanredno upisani studenti/ice prve godine dodiplomskog/bachelor studija na državnim fakultetima na području čitave Bosne i Hercegovine (koji pokazuju potrebu za finansijskim sredstvima kako bi se dalje obrazovali ili koji namjeravaju da se upišu kao redovni studenti/ice).
 • ostvareni prosjek ocjena tokom studija: 8.0 i više;
 • nije primalac stipendije ili druge novčane pomoći za studiranje od neke druge institucije

*(Uz prijavu priložiti dokumentaciju koja dokazuje gore-navedene uslove. Svi dokumenti se mogu skenirati i poslati na navedenu e-mail adresu ispod)

Prije donošenja konačne odluke o stipendiranju, sa kandidatima/kinjama koji/e uđu u uži izbor za dodjelu stipendije obaviće se intervju. Na intervju kandidati su dužni sa sobom ponijeti sljedeće dokumente:

 1. ličnu/osobnu iskaznicu
 2. indeks
 3. kućnu listu
 4. potvrde o primanjima članova porodičnog domaćinstva navedene u kućnoj listi (potvrda o ostvarenoj prosječnoj plati za prethodna 3 mjeseca uključujući i topli obrok, kopija čeka od penzije, kopija čeka o primanju invalidnine, kopija čeka za primanje dječijeg dodatka ili primanja po bilo kojem drugom osnovu)
 5. za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva potvrda o nezaposlenosti izdata od nadležne institucije – biroa za zapošljavanje

Izabrani kandidati/kinje za stipendiranje dužni/e su prije potpisivanja ugovora o stipendiranju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • rodni list
 • uvjerenje o državljanstvu
 • kopija l.k. i kopija prijavnice mjesta boravka
 • potvrda o redovnom studiranju
 • potvrda sa prosjekom ocjena (zaokruženo na dvije decimale) iz prethodne godine ili semestra ako su tek na prvoj godini studija.
 • ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nisu primaoci stipendije ili druge novčane pomoći za studiranje od neke druge institucije.

Potpisivanjem Ugovora o stipendiranju kandidat/kinja se obavezuje na volonterske aktivnosti u sklopu aktivnosti Fondacije Nijaz Duraković. Volontiranje stipendista Fondacije Nijaz Duraković ne znači da će se obavljati u mjestu stanovanja, odnosno mjestu školovanja. Fondacija Nijaz Duraković zadržava pravo da pri selekciji kandidata u obzir uzima socio-ekonomsko stanje studenta ili studentice, te će na osnovu izabranog/e stipendiste/istice odlučti o iznosu i trajanju stipendije. Prijave možete poslati na e-mail adresu sa jasnim upitom na [email protected] ili na [email protected].

(Visited 1 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin