Fondacija Konrad Adenauer: Konkurs za dodjelu stipendija

23 okt
Fondacija Konrad Adenauer raspisuje konkurs za maksimalno 15 stipendija za studente

1. i 2. godine master-studija tj. 4. i 5. godine studija.

USLOVI ZA PRIJAVU

♦ redovan studij na 1. ili 2. godini drugog ciklusa/ 4. ili 5. godini studija (sve
studijske grupe) na univerzitetu u BiH u akademskoj 2016/2017. g.
♦ aktivan angažman u civilnom društvu, političkoj stranci, NVO i sl. i prosjek ocjena najmanje 8,00 odnosno 3,5 (svi ispiti uključujući i prvi ciklus)
♦ kandidat ne smije biti u radnom odnosu, starost do 30 godina, državljanstvo BiH; interes za rad Fondacije, poštivanje vrijednosti za koje se zalaže Fondacija

POTREBNA DOKUMENTACIJA

♦ ispunjen formular Fondacije Konrad Adenauer
♦ motivaciono pismo (na engleskom ili njemačkom jeziku) ♦ biografija
♦ uvjerenje o položenim ispitima (kompletan studij) i potvrda o upisu u aktuelni
semestar
♦ ovjerena kopija lične karte ili pasoša
♦ najmanje dvije preporuke (jedna od nadležnih profesora i jedna preporuka
političke stranke ili organizacije u kojoj je kandidat aktivan) ♦ 1 fotografija

Aplikacije sa kompletnom dokumentacijom dostaviti što prije na sljedeću adresu: Fondacija Konrad Adenauer
Ferhadija 19 71000 Sarajevo

Uspješni kandidati bit će pozvani na razgovor sa komisijom neposredno nakon dostavljanja dokumentacije. Razgovori će biti organizovani u više navrata i termina do popune svih 15 mjesta, a najkasnije do 01.12.2016. Ukoliko se ne prijavi odgovarajući broj uspješnih kandidata, Fondacija Konrad Adenauer zadržava pravo da dodijeli manji broj stipendija. O popunjavanju svih mjesta obavijest će biti objavljena na web-stranici i FB-profilu Fondacije.

FORMULARI za prijavu dostupni su u uredu i na web-stranici Fondacije, faksom ili elektronskom poštom (upite slati na: [email protected]).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Kandidati koji primaju stipendiju neke druge organizacije i bivši stipendisti Fondacije Konrad Adenauer nemaju pravo prijave. Stipendiranje obuhvata novčanu stipendiju u visini od 250 KM mjesečno za jedan semestar uz mogućnost produženja na cijelu akademsku godinu i prateći program za stipendiste. Sve informacije o konkursu objavljene su na web-stranici Fondacije Konrad Adenauer.

Dodatne informacije možete pronaći ovdje.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin