Fondacija “FAIRNETZEN“ dodjeljuju 50 stipendija studentima Univerziteta u Banjoj Luci

12 okt
Rok prijave 06.11.2017

Univerzitet primijenjenih nauka iz Esena (Njemačka), zajedno sa fondacijom „FAIRNETZEN“, dodijeliće za kalendarsku 2018. godinu 50 stipendija po 200 eura (jednokratno, protivvrijednost u KM) studentima I i II ciklusa svih fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, osim studentima koji su već bili korisnici stipendije “WELT DER WUNDER“ ili “FAIRNETZEN“.

Zainteresovani studenti treba da dostave prijavu i propratnu dokumentaciju kojom će dokazati navode iz prijave.

Uz prijavu, koja je na engleskom jeziku i koju možete da preuzmete ovdje, neophodno je dostaviti:

1. kratku biografiju na engleskom jeziku u kojoj je posebno važno detaljno opisati socijalni status studenta
2. fotografiju
3. dokaz o navedenom socijalnom statusu (stanju socijalne potrebe) studenta (npr. ček od penzije, ljekarski nalazi o bolesti roditelja ili studenta, dokaz o invalidnosti roditelja ili studenta, potvrda o nezaposlenosti roditelja, dokaz da je student dijete bez jednog ili oba roditelja, potvrda centra za socijalni rad o korištenju socijalne pomoći i dr.)
4. dokaz o uspjehu studenta (uvjerenje o prosjeku ocjena u dosadašnjem studiju)
5. instrukciju banke za uplatu stipendije na račun u konvertibilnim markama.

Dokumenti pod tačkama 3, 4. i 5. dostavljaju se samo na srpskom jeziku.

Konačnu listu korisnika stipendije utvrdiće donatori iz Njemačke nakon razmatranja prispjelih prijava i obavljenih razgovora sa kandidatima.

Prednost će imati uspješniji studenti slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.

Prijave i dokumentacija podnose se isključivo putem pošte na adresu: Univerzitet u Banjoj Luci (za stipendiju Fondacije “Fairnetzen“), Bulevar vojvode Petra Bojovića 1 A, Banja Luka, najkasnije do 6.11.2017. godine.

U slučaju nejasnoća kontaktirajte višeg stručnog saradnika za izdavačku djelatnost Univerziteta u Banjoj Luci mr Dušana Vrućinića putem elektronske pošte na adresu: [email protected]

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments