Fond dr Milan Jelić: Drugi konkurs za studente II i III ciklusa studija za 2015/2016.

24 maj
Rok prijave 23.06.2016

Drugi konkurs za studente II i III ciklusa studija za 2015/2016. javni konkurs za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Bosni i Hercegovini i univerzitetima u inostranstvu u akademskoj 2015/2016. godini.

Ministarstvo nauke i tehnologije raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija Fonda dr Milan Jelić za akademsku 2015/2016. godinu, i to:

  • studentima II ciklusa studija – 8 (osam) stipendija u iznosu od po 5.000,00 KM (pethiljada konvertibilnihmaraka), i
  • studentima III ciklusa studija – 5 (pet) stipendija u iznosu od po 10.000,00 KM (desethiljada konvertibilnihmaraka), u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima u budžetu Ministarstva nauke i tehnologije, Fonda dr Milan Jelić.

Studenti imaju pravo na dodjelu stipendije iz sredstava Fonda pod uslovima:

1. da su državljani Bosne i Hercegovine;

2. da imaju mjesto prebivališta na teritoriji Republike Srpske;

3. da su studenti jednog od univerziteta u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu;

4. da u dodiplomskim akademskim studijama nisu obnovili nijednu akademsku godinu (samo studenti II ciklusa);

5. da su u dodiplomskom studiju imali prosječnu ocjenu najmanje 9,50 (uključujući prosječnu ocjenu 9,50), kao i studenti koji su dodiplomski studij završili na univerzitetima rangiranim do 200. mjesta na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi i ostvarili prosjek ocjena veći od 9,00, uključujući i prosječnu ocjenu 9,00 (samo studenti II ciklusa);

6. da nemaju više od navršenih 28 godina života na dan objavljivanja javnog konkursa (samo studenti II ciklusa);

7. da su u prethodnom ciklusu studija postigli prosječnu ocjenu najmanje 9,50 (uključujući prosječnu ocjenu 9,50), kao i studenti koji su II ciklus studija završili na univerzitetima rangiranim na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi i ostvarili prosjek ocjena veći od 9,00, uključujući i prosječnu ocjenu 9,00 (samo studenti III ciklusa);

8. da nemaju više od navršenih 32 godine života na dan objavljivanja javnog konkursa (samo studenti III ciklusa).
Popunjene prijave na Konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova za dodjelu stipendija studentima, slati na adresu:

Ministarstvo nauke i tehnologije
Fond dr Milan Jelić
Trg Republike Srpske 1
78000 Banja Luka
Prijava na Konkurs Fonda dr Milan Jelić, II ili III ciklus studija

Više informacija možete pronaći ovdje.

(Visited 5 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin