FMRPO finansira projekte prihodima prikupljenim od igara na sreću

24 apr
Rok prijave 14.05.2019

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, objavilo je konkurs za finansiranje programa i projekata iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Prilikom bodovanja i izrade rang-liste korisnika prednost će imati projekti i programi predloženi od strane korisnika koji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz oblasti tehničke kulture i koji se bave inovacijama za nagradni fond za nagrađivanje inovatora za inovacije od međunarodnog značaja.

Programi/projekti koji budu predloženi od strane podnositelja zahtjeva, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će podržati u skladu sa utvrđenom rang listom do utroška planiranih sredstava, što je precizirano u obrascu zahtjeva.

Korisnici sredstava od igara na sreću za financiranje programa i projekata mogu biti udruženja građana i humanitarne organizacije sa sjedištem na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koje su osnovane u skladu s važećim propisima o udruženjima i fondacijama.

Svaki pojedinačni korisnik po javnom konkursu može konkurisati kod samo jednog ministarstva koje raspisuje konkurs za finansiranje programa i projekata iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 14.05.2019.godine.

(Visited 79 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments

Autor Meris Bećović