FMON: Konkurs za finansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u FBiH

17 maj
Rok prijave 25.05.2017

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke BiH je raspisalo konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata koji predstavljaju izvor novih naučnih ideja i saznanja i doprinose razvoju naučne misli, za fundamentalna i primjenjena istraživanja, kao i posebna istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne projekte mogu prijaviti:
• Javni univerziteti
• Javni naučno-istraživački i istraživačko razvojni instituti
• Druga pravna lica javnopravnog karaktera registrovana za obavljanje naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada (izuzev fakulteta, akademija i drugih organizacionih jedinica visokoškolskih ustanova koji svoje aplikacije podnose isključivo putem matičnih univerziteta.

Naučno-istraživački ili istraživačko-razvojni tim minimalno mora biti sastavljen od voditeljice/a projekta i jedne mlade istraživačice/a do 32 godine starosti koja/i nema stepen doktora nauka u trenutku podnošenja prijave, a koja/i je zaposlena ili u ugovornom odnosu sa institucijom koja kandidira projekat.

Voditeljica/voditelj projekta mora biti državljanin Bosne i Hercegovine sa prebivalištem u Federaciji BiH, naučna radnica/radnik sa naučnim stepenom doktora nauka iz oblasti u koju spada projekat, koja/koji ima najmanje tri rada objavljena u posljednjih pet godina ili pet radova bez vremenskih ograničenja objavljenih u referentnim časopisima i/ili „proceedings-ima“ obuhvaćenim sa „Web of Science“ i drugim relevantnim međunarodnim bazama podataka za odgovarajuću naučnu oblast.

Projekti mogu biti u trajanju do jedne godine. Realizacija projekta mora biti planirana u periodu od 01.01. do 31.12.2017. godine.

Konkurs je otvoren do 25.05.2017. godine.

Kompletan tekst konkursa je dostupan na web stranici Ministarstva.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem e-maila: [email protected]

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments