Finansiranje i sufinansiranje projekata za podršku porodici

23 nov
Rok prijave 07.12.2016

Ministarstvo porodice, omladine i sporta raspisalo je Кonkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i aktivnosti u oblasti podrške porodici. Raspodjela budžetskih sredstava do 3.000 КM vrši se za finansiranje i sufinansiranje projekata i aktivnosti udruženja i organizacija za afirmaciju porodice, kao i za projekte i aktivnosti neprofitnih udruženja i organizacija za afirmaciju porodice.

Projekte i aktivnosti u oblasti podrške porodici mogu predložiti registrovana pravna lica na teritoriji Republike Srpske, koja svojim radom doprinose stvaranju i poboljšanju uslova za razvoj zdravih porodica, promovišu porodične vrijednosti i odgovorno roditeljstvo.

Projekte mogu predložiti i pravna lica koja doprinose borbi protiv nasilja u porodici, razvijaju programe i učestvuju u obuci stručnjaka koji rade sa djecom, mladima i porodicama radi podizanja kvaliteta porodičnog života, doprinose stvaranju uslova za povećanje nataliteta, brinu o starima, te preduzimaju druge mjere za unapređenje demografske politike u Republici Srpskoj.

Prijavljeni projekti i aktivnosti treba da su od opšteg interesa za Republiku Srpsku i jedinicu lokalne samouprave, da doprinose razvoju porodice i podizanju kvaliteta porodičnog života, da promovišu porodične vrijednosti i odgovorno roditeljstvo, te da doprinose povećanju nataliteta u Republici Srpskoj.

Projekti bi trebalo da doprinose sprječavanju nasilja u porodici i zbrinjavanju žrtava nasilja u porodici, kao i da razvijaju programe i učestvuju u obuci stručnjaka koji rade sa djecom, te da doprinose brizi o starima.

Кonkurs je otvoren do 7. decembra, a prijava na konkurs se podnosi isključivo na propisanom obrascu koji se može preuzeti na internet stranici Ministarstva porodice, omladine i sporta u rubrici Dokumenti klikom na ovaj link.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments