Federalna uprava policije: Konkurs za prijem 25 policijskih službenika

27 nov

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Federalnoj upravi policije

Čin  – “policajac” u Federalnoj upravi policije – broj izvršilaca – 25.

Za zasnivanje radnog odnosa policijskih službenika kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete predviđene članom 46. Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine:

a) državljanstvo Bosne i Hercegovine,

b) starosna dob između 18 i 35 godina života,

c) najmanje IV stepen školske spreme, (nostrificirana diploma, ukoliko škola nije završena u Bosni i Hercegovini),

d) ljekarsko uvjerenje, ne starije od tri mjeseca, kao dokaz o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za rad,

e) da nije otpušten/a iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini, kao rezultat disciplinske sankcije,

f) da protiv njega/nje nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravomoćna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu sa krivičnim zakonodavstvom,

g) da nije optužen/a od Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio/la pojaviti pred Tribunalom,

h) osobe kojima je UN/IPTF odbio certifikaciju dužne su u pisanoj formi iznijeti razloge odbijanja certifikacije i dostaviti primjerak relevantnog dokumenta UN/IPTF kojim se potvrđuje odbijanje certifikacije u skladu sa članom 133. Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine, te se osobe iz navedenog člana izuzimaju iz primjene kriterija koji se odnose na starosnu dob kandidata, tačka b) člana 46. Zakona o policijskim službenicma FBiH.

Pored općih uvjeta koji se odnose na prijem u radni odnos policijskih službenika, kandidati za prijem moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete predviđene članom 5. Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata, sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika, i to:

1. da ima položen vozački ispit B kategorije,

2. da položi test općeg znanja i pisani rad,

3. da ispunjavaju fizičke sposobnosti,

4. da ispunjavaju psihološke sposobnosti,

5. da ispunjava zdravstvene sposobnosti,

6. da položi i drugi test koji policijski organ smatra potrebnim ili opravdanim.

Dodatne informacije možete pronaći ovdje.

(Visited 19 times, 3 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin