„Evropa za nas“ – Nagradno takmičenje za mlade novinare

15 mar
Rok prijave 30.04.2016

Pravo učešća u nagradnom takmičenju imaju mladi novinari iz BiH koji do 30.aprila 2016. godine objave i na takmičenje prijave sopstveni novinarski članak o programima i projektima Evropske unije u BiH.

PRAVILNIK ZA PRIJAVU I UČEŠĆE U NAGRADNOM TAKMIČENJU „EVROPA ZA NAS“

 1. U takmičenju „Evropa za nas“ pravo učešća imaju svi profesionalni novinari,  novinari amateri i studenti, građani Bosne i Hercegovine starosti od 18 do 35 godina (rođeni od 1980. do 1997. godine).
 2. Učesnik takmičenja treba do 30. aprila 2016. godine prijaviti sopstveni novinarski članak koji je u periodu od1. augusta 2015. do 30. aprila 2016. objavljen u štampanim novinama koje izlaze bilo gdje na području BiH ili na bh. internet portalu koji je profiliran kao kredibilan vijesnik sa svakodnevnom objavom aktuelnih informacija.
 3. Novinarski članak treba biti isključivo na temu programa i projekata koje finansira Evropska unija, saradnje BiH i EU na njihovoj realizaciji, s fokusom na doprinos unapređenju života pojedinaca, grupa, zajednica i/ili sveukupne populacije u BiH. Poželjno je da članci obrađuju temu sa aspekta korisnika, da opisuju „ljudsku dimenziju“ i da sadrže autentične izjave aktera. Neki od primjera tematskih oblasti su: Pomoć EU u oporavku od poplava, EU programi razmjene i usavršavanja studenata, podrška razvoju privrede i dr. Više informacija o EU i aktivnosti Evropske unije u BiH dostupno je na web stranici www.europa.ba .
 4. Prijavljeni novinarski članci trebaju biti originalni radovi, napisani u skladu s pravilima novinarske struke,dužine od 300 do 1000 riječi i sa najmanje jednom autorskom fotografijom kao ilustracijom.
 5. Nakon 30. aprila EUIC/EUD komisija sastavljena iz stručnjaka iz oblasti novinarstva i komunikacija će izabrati 3 pobjednička rada, i rezultate objaviti na web stranici www.EUinfo.ba. Autori prvoplasiranih radova će imati priliku da izaberu po jednu nagradu među sljedećim artiklima: Laptop, smart telefon, tablet, televizor ili digitalni fotoaparat, sve u vrijednosti većoj od 500 KM. Nakon završetka procesa glasanja EU info centar će pobjednicima ponuditi na izbor konkretne artikle;
 6. Jedan učesnik takmičenja može prijaviti više objavljenih novinarskih članaka. EU info centar će na web stranici www.EUinfo.ba postaviti linkove na sve prijavljene novinarske članke koji zadovoljavaju osnovne forme i kriterije novinarske struke i ovog takmičenja.
 7. Prijavu novinarskog članka potrebno je poslati putem elektronske pošte na email adresu [email protected], sa navedenim naslovom „Evropa za nas – Ime i Prezime učesnika/učesnice“ najkasnije do 30. aprila 2016. godine. Prijave primljene nakon navedenog datuma neće se uzimati u obzir;
 8. Prijave moraju sadržavati:
  • ime i prezime autora rada;
  • datum rođenja;
  • adresu stanovanja;
  • kontakt telefon;
  • link(ove) na internet portal(e) na kojima je objavljen novinarski članak ili skeniranu stranicu sa člankom ukoliko je isti objavljen u štampanim novinama.

Sve prijave automatski postaju vlasništvo EU info centra i mogu biti objavljene u EU elektronskim i štampanim publikacijama. Prijavom na takmičenje učesnici garantuju:

  • da je prijavljeni novinarski članak njihovo autorsko djelo;
  • da su navedeni  lični podaci tačni;
  • da učesnik takmičenja prihvata sva pravila navedena ovdje.

Novinari mogu tražiti od EU info centra informacije o određenim programima i projektima Evropske unije koji su predmet njihovog istraživanja za novinarske članke koje žele napisati, objaviti i prijaviti za ovo takmičenje. Zahtjevi za informacijama o EU projekatima i za pojašnjenjima u vezi sa takmičenjem mogu se poslati na e-mail adresu [email protected], sa navedenim predmetom poruke „Evropa za nas“.

(Visited 4 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin