ERASMUS+ stipendije za studij na Univerzitetu u Leonu, Španija

30 jun
Rok prijave 13.07.2017

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za zimski semestar akademske 2017/2018. godine na Univerzitetu u Leonu (Španija).


Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog (bachelor i master) ciklusa, te akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu. U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Leonu dostupne su studijske oblasti date na linku.

IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR (za troškove života);
 • akademsko/administrativno osoblje: dnevna stipendija u iznosu od 120,00 EUR (za troškove života);
 • Putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,

Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba, te da ispunite online aplikaciju. Nakon ispunjene aplikacije svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na: [email protected]. Molimo vas da online prijava i slanje dokumenata na email bude u istom danu. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata. Obavezno u emailu naznačite za koji univerzitet se prijavljujete.

DOKUMENTACIJA:

Studenti:

 • Nominacijsko pismo – potpisano od prodekana
 • Ugovor o učenju – potpisan od strane studenta i prodekana
 • Prepis ocjena – preveden na engleski od strane sudskog tumača, nije potreban apostil
 • CV (Europass form)
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide – certifikat škole za jezike kojim se dokazuje minimalno B1 nivo poznavanja ili potvrda sa fakulteta da se nastava izvodi na engleskom jeziku
 • Skenirana stranica pasoša

Akademsko/administrativno osoblje:

 • Nominacijsko pismo (potpisano od dekana)
 • Ugovor o mobilnosti za predavanje (teaching) i obuku (training) – potpisano od kandidata i dekana
 • Pozivno pismo – može biti i u formi emaila u kojem je izražena spremnost da vas ugoste u okviru ove stipendije
 • CV (Europass form)
 • Skenirana stranica pasoša

Upute o pripremanju tražene dokumentacije možete naći ovdje.

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 29.06.2017. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 13.07.2017. godine do 15:00 sati.

NAPOMENE:

 • za studente stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (5 mjeseci)
 • za staff stipendija se odnosi za period 5 dana + 2 dana putovanja
 • stipendija se odnosi na zimski semestar 2017/2018.
 • dostupne su 3 stipendije po 10 mjeseci ili 6 stipendija po 5 mjeseci za bachelor i master studente
 • dostupne su 1 stipendija za teaching i 1 za training
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju te nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir)
 • dokaz o poznavanju stranog jezika se dostavlja po obavještenju o dobijanju stipendije
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije

LINKOVI:

o univerzitetu: http://www.studyinleon.es/

POSTUPAK ODABIRA:

Po završetku konkursa, prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: [email protected] ili telefona 033/565 116.

(Visited 4 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments