Erasmus +: Otvoren prvi rok za apliciranje u 2017.

30 dec

Projekti za izgradnju kapaciteta u polju mladih pokrivaju široku lepezu aktivnosti i ohrabruju suradnju između organizacija koje se bave mladima, obrazovanjem, neformalnim obrazovanjem i drugim sektorima u programskim i partnerskim zemljama iz različitih dijelova svijeta.

Ovi projekti trebaju prepoznati  i unaprijediti omladinski rad, neformalano obrazovanje, volontiranje i stvarati vezu između obrazovanja i tržišta rada. Istovremeno, projekti trebaju podržati regionalnu i transnacionalnu suradnju i mobilnost mladih, te ohrabriti mlade na učešće u društvu.

Primjeri aktivnosti za izgradnju kapaciteta u polju mladih su:

  • Konferencije, radionice i sastanci
  • Događaji sa velikim broj mladih
  • Informativne kampanje
  • Razvoj kominikacijskih i media alata
  • Razvoj metoda, programa i dokumenata poput Youthpass
  • Otvoreni i fleksibilini materijali za učenje, virtuelna suradnja, otvoreni resursi za učenje i sl.

Projekti trebaju:

  • Promovirati suradnju između : omladinskih organizacija  i vlasti u partnerskim zemljama omladinskih organizacija koje se bave obrazovanjem i poslovnog sektora tržišta rada
  • Jačati vijeća i savjete mladih, omladinske platforme i vlasti u partnerskim zemljama (lokalno, regionalno i na državnom nivou)
  • Podržavati rad omladinskih organizacija u partnerskim zemljama
  • Pomoći provedbu praksi omladinskog rada koja uključuje: alate za razvoj omladinskih radnika i trenera, metoda neformalnog obrazovanja koje unapređuju vještine, nove trenerske alate, prilagodljive treninge i virtuelnu mobilnost, vršnjačko učenje koje unapređuje liderstvo u omladinskim organizacijama.

Projekti mogu trajati od 9 mjeseci do dvije godine a najveći iznos granta je 150.000 eura.

Rok za predaju projekata je 8.3.2017. u 12.00 po briselskom vremenu za projekte koji počinju od 1. do 31. 12.2017.

Za više informacije pratite zvaničnu stranicu Izvršne agencije.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments