Erasmus+ konkurs za studijski boravak na Univerzitetu Nova Lisboa u Lisabonu (Portugal)

26 okt
Rok prijave 11.11.2018

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za studijski boravak na Univerzitetu Nova Lisboa u Lisabonu (Portugal) u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godine.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti sva tri ciklusa studija (bachelor, master, PhD) te akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu. Studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave.

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Nova Lisboa, dostupne su one studijske oblasti koje su odobrene za Bosnu i Hercegovinu date na linku.

Napomena: Samo su ovi fakulteti otvoreni za saradnju sa bh. partnerskim univerzitetima, te pretraživanje dostupnih programa na linku gledate na ovim navedenim fakultetima.

IZNOS STIPENDIJE:

 • Studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR,
 • Staff: dnevna stipendija u iznosu od 120,00 EUR,
 • Putni troškovi do iznosa od 360,00 EUR,
 • Univerzitet Nova Lisboa će obezbijediti zdravstveno, putniko i životno osiguranje za svakog studenta tokom njegove/njene mobilnosti.
 • Za akademsko i adminsitrativno osoblje, Univerzitet Nova Lisboa će pokriti troškove do 1,5 EUR po danu u toku trajanja mobilnosti ukoliko se donesu odgovarajući dokumenti za pravdanje.
 • Troškovi vize i dozvole za boravak nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:

Zainteresovani studenti i osoblje koji ispunjavaju kriterije se prijavljuju preko online platforme Univerziteta Nova Lisboa. Registracijom na online platformu unosite tražene podatke i dokumente. Potrebno je da prikupite tražene i kompletirane dokumente (navedene ispod) i unijeti (upload) na vaš profil u okviru online platforme do naznačenog roka za prijavu (ispod).

Prednost imaju studenti i osoblje koji dosada nisu koristili stipendiju ili su sa organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.

DOKUMENTACIJA:

Dokumente postavljate (uploadirate) u vašem online profilu kojeg ste otvorili na linku pod opcijom 10. Documents upload.

STUDENTI:

 • Online slika (u .jpg-u kao za pasoš)
 • Sken pasoša – stavljate pod kategoriju identity – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu;
 • Dokaz o prethodno završenom studiju– diploma bachelor studija (za master) odnosno diploma master studija (za PhD studente);
 • Prepis ocjena – ukoliko nije izdato u originalu na engleskom jeziku, potrebno je da prepis preveden na engleski jezik – sudski tumač;
 • Nominacijsko pismo – stavljate pod kategoriju support from home – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane prodekana;
 • Ugovor o učenju – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, predmetima sa datih linkova, potpisan od strane studenta i prodekana;
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika za studente koji će slušati predmete na engleskom jeziku: minimalan nivo B1 ili više (kao dokaz mogu poslužiti certifikati kao što su TOEFL, IELTS, Cambridge) ili potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski jezik u traženom nivou, odnosno diploma certificirane škole za strane jezike;

AKADEMSKO/ADMINISTRATIVNO OSOBLJE:

 • Online slika (u .jpg-u kao za pasoš)
 • Sken pasoša – stavljate pod kategoriju identity – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu;
 • Nominacijsko pismo – stavljate pod kategoriju support from home – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane dekana;
 • Ugovor o mobilnosti za predavanje za akademsko osoblje – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, aktivnostima koje biste obavljali, sa minimalnih 8 sati predavanja u jednoj sedmici (možete se poslužiti sa datim linkovima za dodatne informacije), potpisan od strane vas i pro/dekana;
 • Ugovor o mobilnosti za obuku za administrativno osoblje – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, aktivnostima koje biste obavljali, potpisan od strane vas i pro/dekana;

Ukoliko želite, ostale dokumente kao što je CV, dokaz o socio-ekonomskoj situaicji, invaliditetu itd možete također postaviti u predviđene kategorije, a koje nisu obavezne.

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 23.10.2018. godine, a rok online prijavu je do 11.11.2018. godine do 23:59 sati.

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost u ljetnom semestru 2018/2019. godine:
  -studenti: 5 mjeseci,
  -osoblje: 5 + 2 dana putovanja,
 • Dostupne su:
  -studenti: dvije (2) stipendije,
  -osoblje: jedna (1) stipendija,
 • Studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave;
 • Dostupne stipendije su namijenjene bh. partnerskim univerzitetima (Univerzitet u Bihaću, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Univerzitet u Tuzli i Univerzitet u Sarajevu);
 • Za BIH su otvorene mogućnosti samo na odabranim fakultetima Univerziteta u Sarajevu (vidjeti iznad pod “studijske oblasti”);
 • Svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani i postavljeni gdje je potrebno (najčešće u .PDF formatu);
 • Slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu putem emaila neće biti prihvaćeno;
 • Samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • Poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • Više informacija o procesu prijave: http://www.erasmus.unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/;
 • Više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: http://www.erasmus.unsa.ba/dokumentacija/;
 • Provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.erasmus.unsa.ba/prodekani-koordinatori/.

LINKOVI:

Studijski programi
Online prijava
Kontakt osoba

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: [email protected] ili telefona 033/565 116.

www.erasmus.unsa.ba

(Visited 284 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments