Erasmus+ program: Konkurs za studente Univerziteta u Sarajevu na Univerzitetu u Helsinkiju

12 sep
Rok prijave 27.09.2018

APLIKANTI:
Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa (bachelor i master) Univerziteta u Sarajevu. Studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave.

STUDIJSKE OBLASTI:
Na Univerzitetu u Helsinkiju dostupne su studijske oblasti date na ovom linku. Studijska polja iz oblasti poslovanja (business) i inžinjeringa (engineering) nisu dostupni u ovoj ponudi.

IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu 900,00 EUR,
 • putni troškovi do iznosa 275,00 EUR,
 • osiguranje,
 • viza i dozvola za boravak nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Zainteresovani studenti Univerziteta u Sarajevu koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na [email protected] do naznačenog roka za prijavu. U emailu je potrebno dostaviti tražene i kompletne dokumente u .PDF formatu, jasno čitljivo. U predmetu emaila (subject) nasloviti: PRIJAVA ZA naziv univerziteta, navesti semestar i akademsku godinu za koji se prijavljujete, a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.

Vodite računa da se prijavljujete za ljetni semestar koji u Finskoj počinje od januara 2019. godine.

Prednost imaju studenti koji dosada nisu koristili stipendiju ili su sa organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.

DOKUMENTACIJA:

STUDENTI:

Nominacijsko pismo – koristi se samo ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane prodekana;
Ugovor o učenju – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, predmetima sa datih linkova, potpisan od strane studenta i prodekana;
Dokaz o poznavanju engleskog jezika – minimalan nivo B2, kao dokaz može poslužiti certifikat škole za strane jezike ili potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski jezik u traženom nivou;
Prepis ocjena – ukoliko nije izdato u originalu na engleskom jeziku, potrebno je da prepis preveden na engleski jezik – sudski tumač;
Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu.

NAPOMENA: sve prijavne dokumente šaljete Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu na email [email protected]

ROK ZA PRIJAVU:
Rok za dostavljanje dokumentacije je do 27.09.2018. do 15:00 sati.

NAPOMENE:

 • Erasmus kod za ovaj univerzitet: SF HELSINK01
 • studentima je dostupna stipendija za jednosemestralnu mobilnost (ljetni semestar 2018/2019) – vodite računa da u Finskoj ljetni semestar počinje od januara 2019. godine;
 • trajanje mobilnosti je 4,5 mjeseci;
 • dostupne su dvije (2) stipendije za studente prvog i drugog ciklusa Univerziteta u Sarajevu;
 • studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave;
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu;
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu na email [email protected];
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • više informacija o procesu prijave;
 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente;
 • kontakt osoba za više informacija na Univerzitetu u Helsinkiju: Janna Koivisto, [email protected]

Detalji.

(Visited 143 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments