UNSA: Konkurs za stipendije na Univerzitetu Istočni Pariz, Francuska

21 nov
Rok prijave 06.12.2018

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za studente Univerziteta u Sarajevu za boravak na Univerzitetu Istočni Pariz (Francuska) u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godini.

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim sporazumom dostupne su samo studijske oblasti: economics, management, science, technology. Više na linkovima :

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa (bachelor, master) Univerziteta u Sarajevu.

IZNOS STIPENDIJE:

 • mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 EUR,
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam (ukoliko je potrebno).

PRIJAVA:
Zainteresovani studenti koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na [email protected] do naznačenog roka za prijavu (ispod). U emailu je potrebno dostaviti tražene i kompletne dokumente u .PDF formatu, jasno čitljivo. U predmetu emaila (subject) nasloviti: PRIJAVA ZA naziv univerziteta, navesti semestar i akademsku godinu za koji se prijavljujete, a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.

DOKUMENTACIJA:

Potrebno je prikupiti sljedeće dokumente:

 • Nominacijsko pismo – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane prodekana;
 • Ugovor o učenju – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, predmetima sa datih linkova, potpisan od strane studenta i prodekana;
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika za studente koji će slušati predmete na engleskom jeziku: minimalan nivo B1 ili više (kao dokaz mogu poslužiti certifikati kao što su TOEFL, IELTS, Cambridge) ili potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski jezik u traženom nivou, odnosno diploma certificirane škole za strane jezike;
 • Prepis ocjena – ukoliko nije izdato u originalu na engleskom jeziku, potrebno je da prepis preveden na engleski jezik – sudski tumač;
 • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu;

NAPOMENA: prijavne dokumente šaljete putem emaila na [email protected] Nije potrebno dostavljati isprintanu dokumentaciju.

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je otvoren 20.11.2018. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 06.12.2018. godine do 15:00 sati.

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost u ljetnom semestru 2018/2019. godine:
 • za stipendiju se mogu prijaviti studenti BA i MA ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu;
 • dostupne su 4 stipendije;
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu;
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila [email protected] – printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • više informacija o procesu prijave
 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente

LINKOVI:

 1.   nauka i tehnologija
 2.   ekonomija i menadžment

Kontakt osoba: Ana Megrelishvili [email protected]

DODATNE INFORMACIJE: 

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: [email protected] ili telefona 033/565 116.

(Visited 181 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments