ERASMUS + stipendija Univerziteta Balearskih ostrva u Španiji za 2018/19. godinu

17 jun
Rok prijave 31.07.2018

U okviru ERASMUS+ programa  raspisan je konkurs za studente Univerziteta u Sarajevu za jednosemestralni studijski boravak na Univerzitetu Balearskih ostrva (Španija) u zimskom semestru akademske 2018/2019. godine.

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Balearskih ostrva dostupne su sljedeće studijske oblasti: inžinjering, biznis, ekonomija, engleski jezik.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti sva tri ciklusa studija (bachelor, master, PhD) te akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu.

IZNOS STIPENDIJE:

 • Studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR,
 • Staff: dnevna stipendija u iznosu od 120,00 EUR,
 • Putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,

Napomena: Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam. 

PRIJAVA: Potrebno je da se registrujete na online formi, a zatim na e-mail [email protected] dostavljate sljedeće dokumente:

Studenti:

 • Online forma
 • Nominacijsko pismo – potpisano od prodekana, obavezno da bude na memorandumu matične institucije
 • Kopija pasoša
 • Prepis ocjena na engleskom jeziku
 • Certifikat o poznavanju stranog jezika (Engleski ili Španski jezik nivo B2)
 • Ugovor o učenju – potpisan od strane studenta i prodekana (samo za bachelor i master studente)
 • Prijedlog plana rada tokom boravka na Univerzitetu Balearskih ostrva i kratki CV sa navedenim istraživanjima i objavljenim radovima, sa pečatima od strane obe institucije (samo za PhD studente)
 • CV sa detaljnim opisom istraživanja i objavljenih radova (samo za PhD studente)
 • Kopija diplome ili dokaz o upisu na master/doktorski studij na matičnom univerzitetu (samo za master i PhD studente)
 • Dokaz o socijalnoj ili materijalnoj situaciji, ukoliko kandidat dolazi iz socijalno ili ekonomski ugrožene kategorije
 • Studenti koji su prije koristili Erasmus+ stipendije moraju dostaviti i dokaz o obavljenom postupku priznavanja na matičnom fakultetu/akademiji.

Akademsko osoblje:

 • Online forma
 • Nominacijsko pismo – potpisano od pro/dekana, obavezno da bude na memorandumu matične institucije
 • Kopija pasoša
 • Certifikat o poznavanju stranog jezika (Engleski ili Španski jezik nivo B2)
 • Ugovor o mobilnosti koja će biti sprovedena na Univerzitetu Balearskih ostrva.

Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.

Napomene i dodatne informacije pronađite na linku.

 

 

(Visited 455 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments