Edukacija zasnovana na drami – Poziv za učesnike

1 nov
Rok prijave 10.11.2016

UNFPA i UNICEF zajedno grade mrežu pojedinaca koji teže ka poboljšanju uvjeta u njihovim zajednicama putem inkluzivnih, inovativnih alata u svom profesionalnom djelovanju u BiH. Mi čvrsto vjerujemo u inovativne pristupe neodloživim problemima u zajednici, bez pribjegavanja polemikama zarad publiciteta. Mi čvrsto vjerujemo u ideju da su osnaženi pojedinci i društva, koji su u mogućnosti ispričati svoje price, oni koji također mogu osmisliti rješenja, mobilizirati podršku i izdejstvovati promjenu. Stoga, nastojimo da osnažimo užu grupu od 25 pojedinaca, lidera zajednice da primijene edukaciju zasnovanu na drami u njihovom radu u zajednici, kako bi se poboljšao njihov učinak.

Odabranim učesnicima će biti pružen sveobuhvatan edukativni paket, uključujući mentorsku podršku i male stipendije za primjenu novostečenog znanja u njihovim lokalnim zajednicama.

Opšti cilj:

Ovaj program obuke ima za cilj izgradnju kapaciteta tzv. grassroots lidera za primjenu edukacije zasnovane na drami (eng. theater-based education –TBE) u njihovom radu na podizanju svijesti društva o osjetljivim pitanjima marginaliziranih zajednica, između ostalog,

 • Seksualno i reproduktivno zdravlje i prava (SRZP)
 • Ravnopravnost spolova (poseban naglasak na preživjele žrtve seksualnog nasilja tokom konflikta)
 • Prava djevojčica i dječaka da budu zaštićeni od svih oblika nasilja
 • Marginalizirane zajednice (Romi)
 • Ostale osjetljive teme.

Specifični ciljevi:

 • Izgraditi kapacitete i vještine učesnika u primjeni vršnjačke edukacije zasnovane na drami kako bi se razvila svijest o pitanjima od interesa;
 • Omogućiti razvoj pojedinaca/aktivista pružanjem visokokvalitetne edukacije zasnovane na drami i pomoći;
 • Shvatiti osnovne probleme unutar oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava; zaštita adolescenata od svih oblika nasilja i ranog stupanja u brak; Ravnopravnost spolova i stigma povezana sa statusom žrtve nasilja i osmišljavanje načina za njihovo rješavanje putem pristupa edukacije temeljene na dramii; prava marginaliziranih grupa poput Roma;
 • Korištenje i primjena tehnika edukacije zasnovane na drami u rješavanju pitanja vezanih uz gore navedene teme;
 • Osigurati daljnji prenos znanja i repliciranje.

Profil učesnika:

Prioritet će se dati kandidatima koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

 • Stručnost i iskustvo. Učesnici koji su direktno uključeni u tri ključna sektora kao što je navedeno u nastavku, poput predstavnika struktura vlasti, NVO aktivista, pružatelja usluga, lidera mladih i sl.
 • seksualno i reproduktivno zdravlje i prava
  • Zdravlje Roma i/ili društveni razvoj,
  • Seksualno i reproduktivno zdravlje,
  • Rano stupanje u brak
  • Spolno prenosive bolesti,
  • HIV/AIDS, upotreba droga,
  • Razvoj mladih
  • Seksualno ponašanje, i
  • Šira promocija zdravlja
 • Ravnopravnost spolova
  • Rodne uloge – muške i ženske društvene uloge i norme i kako se one odnose na nasilje
  • Stigma žrtava – stigmatizacija žrtava rodno uvjetovanog nasilja ili spolnog nasilja u konfliktu; uključujući i stigmatizaciju povezanu s psihosocijalnim tretmanom počinitelja rodno uvjetovanog nasilja.
 • Prava djece
  • Zaštita djece/adolescenata, naročito romske populacije, od svih oblika nasilja (fizičkog, seksualnog i emocionalnog nasilja, uključujući i fizičko kažnjavanje, vršnjačko nasilje i potencijalno sigurnost na internetu)
  • Ključni naglasak na rješavanju društvenih normi koje društveno opravdavaju nasilje nad/među djecom/adolescentima

i druga osjetljiva pitanja, koja se odnose na prava marginaliziranih i obespravljenih zajednica

 • Buduće korištenje znanja stečenog tokom obuke.
  • Kandidati koji će primijeniti stečena znanja kreiranjem barem 4 nastupa mladih koja će se baviti relevantnim temama, uz skromnu podršku UNFPA i UNICEF-a u tom procesu.
 • Ostale kvalifikacije.
  • Kandidati koji su demonstrirali ličnu predanost drami kao sredstvu podizanja svijesti u zajednicama što se dokazuje angažmanom u radu s NVO ili u radu zajednice; imaju interes ili iskustvo u pozorišnoj metodologiji, drami i glumi, uključujući i improvizaciju;
  • Otvorenost za učenje, rast i prihvatanje konstruktivne kritike što se procjenjuje na osnovu izjave kandidata o namjeri za obuku
  • Posjedovanje sposobnosti uključivanja grupe u obrazovni proces, uvažavanje interaktivnog modela učenja, stvaranje ugodnog okruženja, prenošenje tačnih informacija, posredovanje u sukobu i razumijevanje dinamike grupe.
  • Potiču se na prijavu učesnici iz sljedećih mjesta: Kakanj, Tuzla, Visoko, Živinice, Goražde, Prijedor, Mostar, Banja Luka, Trebinje, Modriča i Brčko, jer su to mjesta na kojima će se projekat provoditi;
  • Mogućnost učestvovanja na obje radionice obuke po 5 dana – 5 dana u novembru i 5 dana u decembru.
  • Učesnici bi također trebali govoriti engleski, jer će se možda neke od obuka odvijati na engleskom jeziku

Logistički podaci:

Obuke će se organizirati u vidu dvije petodnevne sesije (jedna u novembru, a druga u decembru), koje će voditi dva stručnjaka iz oblasti edukacije zasnovane na drami.

Obuke će se provoditi u BiH, a sve povezane troškove za učešće u ovoj obuci (prevoz, alati za učenje, prostor, hrana i smještaj, itd.) će pokriti UNFPA i UNICEF.

Postupak prijave:

Molimo Vas da dostavite Vaše životopise s motivacijskim pismima do 10. novembra 2016. godine na ime Nadja Firdus na sljedeći e-mail: [email protected].

(Visited 1 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin