Edukacija: Osnove kancelarijskog poslovanja

17 jul
Rok prijave 21.07.2017

Pravni centar i savjetovalište „Paragraf“ organizuje edukaciju na temu: Osnove kancelarijskog poslovanja. Znanje o kancelarijskom poslovanju može biti Vaša velika prednost prilikom apliciranja za posao! Ovo je odlična prilika da se upoznate sa osnovama office management-a, a edukacijom ćemo se posebno fokusirati na praktičan rad i sudjelovanje učesnika.

Učesnici ove edukacije stiču znanja iz oblasti Kancelarijskog poslovanja kao sistema kodifikovanih propisa, što je uslov za brzo, jednostavno i efikasno obavljanje osnovnih i drugih djelatnosti svih pravnih lica. Također ćete se upoznati sa osnovnim konceptima organizacije kancelarijskog poslovanja kao i mogućnostima i značaju primjene savremenih informatičkih tehnologija u ovoj oblasti.

Sadržaj edukacije:

 • Prijem podnesaka u organima uprave, upravnim organizacijama, institucijama koje vrše javna ovlaštenja i privrednim subjektima
 • Zavođenje akata i osnovne evidencije u kancelarijskom poslovanju
 • Pomoćne evidencije u kancelarijskom poslovanju
 • Izrada, čuvanje i upotreba pečata, žigova i štembilja
 • Ovjeravanje potpisa, rukopisa i prijepisa
 • Izdavanje javnih isprava na osnovu podataka iz službene evidencije
 • Prijem stranaka, radni prostor, radno vrijeme, materijalni i ljudski resursi u kancel. poslovanju.
 • Izrada Liste kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja
 • Prijem, raspoređivanje i dostavljanje akata,
 • Postupak rješavanja, razvođenje, rokovnici,
 • Otpremanje, čuvanje, arhiviranje akata,

Predavač: Belma Gijo

Iskoristite ovu sjajnu priliku, kako biste upotpunili svoje znanje i obogatili svoj CV.

Kotizacija za ovu edukaciju iznosi 35KM i uplaćuje se na žiro račun organizacije ili u prostorijama Pravnog centra i savjetovališta “Paragraf”.

Kotizacija uključuje:

 • Edukaciju
 • Osvježenje, obrok i kafu
 • Certifikat o učešću
 • Radne materijale

Minimalan broj učesnika je 15.
Prijavu i uplatu kotizacije možete izvršiti do 21.07.2017. godine

Edukacija će se održati 22. Jula u Pravnom centru i savjetovalištu “Paragraf”
Kemala Kapetanovića 17, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Broj žiro računa: 3389 0022 0899 9149 (UniCredit Banka)
Primalac: Demokratski omladinski pokret
Svrha: Kotizacija za edukaciju

Prijave na: https://goo.gl/forms/tJT13XHpJ5eCvm9R2

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments