Drugi dio zalagačke radionice za pozitivne društvene promjene u Sarajevu

26 jul

Nakon prve održane zalagačke radionice u saradnji sa Centrom za zdravo starenje općine Centar Sarajevo, pozivamo Vas na Drugi dio radionice o zalaganju za pozitivne društvene promjene. Radionica će se održati u utorak, 31.07.2018.g. u prostorijama Centra za zdravo starenje općine Centar Sarajevo sa početkom u 16:30 (ulica Maršala Tita 12).

Razgovarati će se o osnovnim pojmovima ženskih prava i društvenoj i političkoj marginalizaciji žena u lokalnim zajednicama. Diskutovati će se o solidarnosti i socijalnoj pravdi – te kako definisati prioritete u zalagačkom djelovanju.

Prioriteti su u svakoj lokalnoj zajednici drugačiji, i zavise od nekoliko faktora, ali ono što je zajedničko za kompletnu društvenu zajednicu u BiH na snazi feminizacija siromaštva – porast siromaštva žena svih dobi, politička nevidljivost žena – počev od nevidljivosti u Reformskoj agenda pa do ušteta na uštrb socijalnih programa koji bi omogućili ženama da aktivno sudjeluju na tržištu rada, pa do društvene marginalizacije ranjivih ženskih socijalnih kategorija poput – Posebnih mama, žena sa invaliditetom, žena treće dobi, samostalnih roditeljki, LBT* žena, žena sa sela i drugih.

Ove zalagačke radionice su dio projekta Zalagačke inicijative žena u Bosni i Hercegovini i predstavlja dio Programa Fondacije CURE za osnaživanja žena u malim lokalnim zajednicama i direktno radi na povečanju znanja o pitanjima koja se direktno tiču žena poput – rodno zasnovano nasilje, izgradnja mira i prevencija konflikata, jačanje vidljivosti ženske i feminističke perspektive u svim procesima donošenja odluka.

Projekat je podržan od švedske feminističke fondacije Kvinna till Kvinna.

Više informacija: Pismo_agenda_radionica_Sarajevo_31.07.2018

(Visited 83 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments