Doboj: Poziv za besplatno pohađanje obuke za Web dizajn

6 feb
Rok prijave 23.02.2018

Centar za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS, Doboj objavljuje javni poziv za besplatno pohađanje obuke za Web dizajn.

Obuka će trajati ukupno 60 školskih časova. Obuka je organizovana u 2 nivoa – početni i napredni. Da bi stekli uslove za polaganje ispita provjere znanja polaznici su obavezni pohađati nastavu tokom trajanja obuke.

Cilj obuke za Web dizajn je da se polaznici osposobe za samostalno dizajniranje web stranica koristeći različite tehnologije: HTML, CSS, JavaScript, WordPress. Svaka od navedenih oblasti će biti obrađena kroz zasebne module (ukupno 4 modula) tokom kojih će polaznici naučiti:

– osnove funkcionisanja Weba, rada u HTML-u (kreiranje prve stranice, rad sa tekstom, izrada i uređivanje lista, tabela, i sl.),
– osnove CSS-a (CSS selektori, formatiranje teksta, raspored i pozicioniranje), povezivanja CSS koda sa HTML kodom,
– osnove JavaScript-a (kontrola toka izvršavanja JavaScript koda, JavaScript funkcije i objekti i interakcija JavaScript-a sa web stranicom),
– osnove i rad u WordPress-u (konfigurisanje WordPress-a, uređivanje sadržaja sajta, i sl.).

Kao dio procesa učenja i doprinosa učenju, učesnici će kroz praktični rad raditi na izradi svog ličnog Web sajta koji će moći koristiti i razvijati po završetku obuke. Tokom trajanja obuke vršiće se kontinuirano praćenje napretka polaznika. Po završetku obuke vršiće se provjera savladanosti obuke polaganjem ispita provjere znanja i praktičnog zadatka. Polaznici koji uspješno polože ispit provjere znanja će dobiti Potvrdu o uspješno završenoj obuci za Web dizajn.

PRAVO UČEŠĆA:

Pravo učešća na ovoj obuci imaju nezaposlena lica sa područja Grada Doboja.

USLOVI:

– najmanje završena srednja škola
– poznavanje rada na računaru.

DOKUMENTACIJA:

Osobe koje žele pohađati obuku moraju podnijeti sljedeću dokumentaciju:

  • prijavni obrazac (dobija se u prostorijama Centra za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS, ulica Nemanjina br. 6 – pasaž pokraj Konzuma)
  • uvjerenje o nezaposlenosti izdato od strane Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Doboj
  • kopija lične karte
  • diploma o završenoj srednjoj školi (ovjerena kopija) – dostaviće naknadno samo kandidati koji budu odabrani da pohađaju obuku

Poziv ostaje otvoren do 23.02.2018. Na obuku će biti upisano maksimalno 12 polaznika.

Više informacija na e-mail: [email protected] ili na telefon 053/226-237.

(Visited 5 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments