Diplomatska akademija u Beču

14 jan

Austrijska ambasada u Bosni i Hercegovini saopštila je da Diplomatska akademija u Beču u akademskoj 2018/19. godini nudi više studijskih programa i kurseva, a za odabrane kandidate iz BiH na raspolaganju su i posebne stipendije Austrijske razvojne agencije (Austrian Development Agency – ADA).

Kandidatima su na raspolaganju slјedeći studijski programi i kursevi:

1) 55. diplomski studijski program: jednogodišnji studijski program sa širokim interdisciplinarnim obrazovanjem u oblasti međunarodnih odnosa za apsolvente na univerzitetima svih usmjerenja. Težište ovog programa je na upoznavanju struktura i politika Evropske unije. Naročit profil ovog studijskog programa obilјežen je učenjem praktičnih vještina (tehnika prezentacije i pregovaranja, retorike, projektnog menadžmenta itd), intenzivnim programom jezičkog obrazovanja i višejezičke nastave (njemački, engleski i francuski).

2) 23. M.A.l.S. – studijski program (Master of Advanced International Studies): dvogodišnji master program sa težištem na Evropi. Kandidati koji već raspolažu dovolјnim interdisciplinarnim akademskim obrazovanjem u oblasti međunarodnih odnosa, mogu biti primlјeni direktno u drugu godinu. Ovaj studijski program realizuje se u saradnji sa Univerzitetom u Beču.

3) 12. E.T.I.A. – studijski program (Master in Environmental Technology &International Affairs): dvogodišnji master program u saradnji sa Tehničkim univerzitetom u Beču. Polaznici ovog studijskog programa će se upoznati i sa političkom, privrednom i pravnom pozadinom (1. godina na Diplomatskoj akademiji), kao i sa naučno¬ tehničkim aspektima međunarodnih pitanja vezanih za okolinu (2. godina na Tehničkom univerzitetu).

4) Ljetni kurs za njemački jezik, kulturu i civilizaciju Austrije: intenzivna nastava njemačkog jezika za sve nivoe znanja jezika, sa ekskurzijama i radionicama o austrijskoj politici, istoriji i kulturi.

Dodatne informacije o ponudi Diplomatske akademije u Beču, informacije o načinu prijave za određene studijske programe, kao i formulare za prijavu možete pronaći na veb stranici Diplomatske akademije u Beču.

Diplomatska akademija Beč dodjelјuje i ograničen broj stipendija i pomaže u posredovanju za studentske kredite. Mogućnosti za podršku variraju od programa do programa.

Ues.rs.ba

(Visited 1 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin