CZZS: Konkurs za pravnika/icu

12 jan
Rok prijave 22.01.2016

Naziv poslodavca     
Centar za životnu sredinu, Banja Luka

Naziv pozicije
Pravnik/ica

Opis radnih zadataka
–    Istraživanje i izrada pravnog tumačenja zakona, politika i činjenica koje mogu imati uticaj na životnu sredinu, uključujući lokalna, entitetska, državna i regionalna pitanja,
–   Praćenje i vođenje slučajeva u kojima je došlo do povrede ili kršenja zakona iz oblasti životne sredine, u kojima je odbijeno pravo na pristup informacijama i narušena prava na učešće u donošenju odluka,
–    Savjetovanje i pravna podrška organizacijama civilnog društva i javnosti o pristupu pravdi, naglašavajući propise i postupke najboljih dostupnih praksi iz EU,
–   Učestvovanje u razvoju i provođenju programa obuke pravnika i studenata prava u okviru Pravne klinike za životnu sredinu;
–    Učešće na relevantnim događajima, okruglim stolovima, sastancima radnih grupa, i sl,
–   Podrška obrazovanju i uspostavljanju pravnog tima Arhus centra,
–    Pravno savjetovanje i zastupanje Centra za životnu sredinu u pravnim slučajevima,
–    Drugi pravni poslovi po potrebi i uz dogovor i nadzor lica za predstavljanje i zastupanje.

Uslovi za poziciju:
–    Široko poznavanje međunarodnih konvencija i sporazuma koji se odnose na pitanja životne sredine,
–    Poznavanje pitanja životne sredine i ljudskih prava, te nadležnih institucija na državnom, entitetskom i lokalnom nivou,
–    Znanje i iskustvo u pokretanju sudskih i upravnih postupaka,
–   Poznavanje državnih, entitetskih i lokalnih prioriteta i politika u oblasti životne sredine.

Kvalifikacije:
–    Univerzitetska diploma pravnog smjera, postdiplomski/master je prednost,
–    Najmanje tri godine relevantnog radnog iskustva je prednost,
–    Iskustvo u radu s organizacijama civilnog društva i institucijama koje se bave pitanjima životne sredine je prednost.

Potrebna znanja i ostali uslovi:

–    Sposobnost za samostalan rad,
–    Izrazite analitičke vještine,
–    Vrlo dobre računarske i komunikacijske vještine,
–    Vrlo dobar nivo znanja i korištenja engleskog jezika,
–    Spremnost na putovanja i rad na terenu,
–    Spremnost na fleksibilno/nepuno radno vrijeme.

Od kandidata se očekuje
–    Sposobnost rada u timu,
–    Profesionalan i fleksibilan pristup,
–    Usmjerenost ka obavljanju zadataka i postizanju rezultata.

Mjesto rada   
Banja Luka

Šta poslodavac nudi    
–    Mogućnost stručnog usavršavanja i putovanja,
–    Probni rad/volonterski staž – privremeno,
–    Pripravnički staž,
Ugovor o djelu – po poslu ili projektu,
Ugovor o radu – potencijalno u zavisnosti od mogućnosti.

Nadoknada za angažman će biti naknadno određena u zavisnosti od kvalifikacija kandidata/kinje, a po definisanju opisa poslova i zadataka na konkretnim aktivnostima/projektima.

Obavezna dokumentacija za prijavu na konkursu:
–    Motivaciono pismo o razlozima prijave i očekivanjima,
–    Biografija (CV) u Europass formatu,
–    Dokaz o stečenoj stručnoj spremi, po mogućnosti preporuka prethodnog poslodavca.

Poslati na Centar za životnu sredinu: [email protected]

(Visited 4 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin