CRS oglas za posao: Asistent za promociju i vidljivost programa

24 dec
Rok prijave 04.01.2019

Catholic Relief Services (CRS) je međunarodna razvojna agencija koju su osnovali katolički biskupi SAD-a 1943. da pomognu ratom pogođenom stanovništvu.

 

U skladu sa Memorandumom o razumijevanju, potpisanim od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH (MLJPI BiH) i CRS-a, 12.09.2018. godine, CRS će omogućiti posebne vidove administrativne podrške MLJPI-u BiH, koje u skladu sa potpisanim Međunarodnim sporazumom o kreditu između Razvojne Banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine – kredit L/D 1789(2013) ima ulogu Agencije za provođenje CEBII projekta, zadužene za koordinaciju realizacije i izvještavanje o napretku realizacije CEBII projekta putem  kordinatora CEBII projekta iz MLJPI BiH, u okviru uspostavljenog Projektno-izvedbenog tima CEBII projekta (PIT CEBII) i Administrativno-tehničke jedinice – sekretarijata za provedbu CEBII projekta (PIT–Sekretarijat).

Asistent za promociju i vidljivost programa će biti zaposlen od strane CRS-a BIH.

Radne poslove i zadatke će obavljati  za potrebe Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine , u okviru  administrativno-tehničke jedinice – sekretarijata za provedbu CEBII projekta (PIT–Sekretarijat) i biće superviziran od strane koordinatora CEB II projekta

Asistent za promociju i vidljivost programa će biti odgovoran za osiguravanje visokog kvaliteta promocije  i vidljivosti  projekta.

Asistent za promociju i vidljivost programa će raditi na poslovima administriranja alata urađenih kroz komunikacijsku strategiju, a odnose se na interaktivne mape, grafičku kartu, saradnju sa MLJPI, općinama i angažovanim PR agencijama i medijima prilikom organizacije događaja u okviru CEBII projekta.

Također, će raditi na ažuriranju  podataka o progresu radova i useljenja na terenu, a sve sa ciljem povećane vidljivosti i informisanja javnosti i relevantnih domaćih i međunarodnih institucija.

Asistent za promociju i vidljivost programa je dužan upoznati se sa: 

 • Memorandumom  o razumijevanju i aneksima u sklopu ovog Memoranduma o razumjevanju, potpisanim od strane MLJPI BiH i CRS-a, 12.09.2018.godine, te će uvijek obavljati financijsko-programske zadatke u sklopu CEBII projekta na način koji neće ugrožavati ili dovoditi u pitanje bilo koje od odredbi ovog Memoranduma.

Kvalifikacije

 • visoka stručna sprema društvenog smjera
 • 3 godine radnog iskustva u odnosima s javnošću (PR-a)
 • vozačka dozvola B kategorije

Kompetencije

 • analitičke vještine
 • razvijene interpersonalne vještine i spremnost na timski rad
 • poznavanje rada i procedura u radu sa međunarodnim organizacijama
 • odlično znanje rada na kompjuteru
 • odlično znanje službenog jezika BiH i engleskog jezika

Poželjna znanja

 • poznavanje ciljeva, osnovnih informacija i obima CEB II Projekta
 • poželjno PR iskustvo  u državnim  ili drugim institucijama

Vrsta ugovora o radu

 • Ugovor o radu na određeno vrijeme za period od 16 mjeseci

Zainteresirani aplikanti koji zadovoljavaju uslove ovog oglasa trebaju poslati na E-mail adresu  [email protected] aplikaciju uključujući:

 • motivaciono pismo
 • curriculum vitae
 • kopiju diplome

Rok dostavljanja aplikacije je do 4. januara 2019.  Odabrani aplikanti  će biti pozvani da urade pismeni test. Za više informacija posjetite link.

(Visited 360 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments