Centar za razvoj inkluzivnih praksi: Konkurs za izradu vizuelnog identiteta

6 jan
Rok prijave 11.01.2017

Save the Children je u 2016. godini  započeo realizaciju projekta Servisi u zajednici za djecu s poteškoćama u razvoju u Unsko- sanskom kantonu, koji ima za glavni cilj uspostavu dva Centra za razvoj inkluzivnih praksi, koji će pružiti visoko kvalitetnu podršku djeci s poteškoćama u svrhu unapređenja njihove inkluzije u redovni obrazovni sistem. Projekat se realizuje u partnerstvu s Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ministarstvom zdravstva, rada i socijalne politike, Zavodom za zdravstveno osiguranje, kao i svim lokalnim zajednicama na području kantona. Projekat će se sprovoditi u periodu od 2016. do kraja 2018. godine, te je planirano obuhvatiti preko 250 djece korisnika. Centri za razvoj inkluzivnih praksi su uspostavljeni u Bihaću i Cazinu, predstavljaju jedinstven i inovativan sistem podrške djeci s poteškoćama.

Za dalju afirmaciju Centara potrebno je izraditi  adekvatan i prepoznatljiv vizuelni identitet(logo) koji će odražavati svrhu, duh i ambiciju Centara.

Na konkursu mogu učestvovati svi zainteresovani kreativni dizajneri/dizajnerke. Kandidati/kinje moraju ispoštovati sljedeće uslove:

  • Obavezni elementi u logu: riječi: Centar za razvoj inkluzivnih praksi
  • Dominantna boja: crvena (0,100,100,0 CMYK)
  • Prijedlozi se moraju dostaviti u .jpg ili .png formatu, izabrano rješenje se mora dostaviti i u vektorskom formatu (.eps, ili .ai)
  • Prijedlozi vizuelnog identiteta moraju imati i kolor i crno-bijelu varijantu
  • Jedan dizajner/dizajnerka može dostaviti maksimalno tri prijedloga.
  • Dizajner/dizajnerka čije kreativno rješenje bude odabrano, bit će u obavezi da pripremi i aplicira logo na promotivne materijale (memorandum, majica, olovka, sveska, ceker i ostali promotivni materijali) kao sastavni dio zadatka
  • Dizajner/dizajnerka koji dostave prijedloge garantuju da ne narušavaju autorska i srodna prava
  • Na evaluaciju rada će uticati opći estetski dojam, atraktivnost/prijemčljivost, autentičnost vizuala, te odražavanje ideje inkluzije i različitosti.

Nagrada

O pobjedničkom radu odlučuju članovi komisije koja se sastoji od predstavnika Save the Children, predstavnika partnerskih organizacija i uposlenika Centara, a autor/autorka će biti nagrađeni sa novčanom nagradom od 400,00 konvertibilnih maraka.

Rok za prijavu: 11. januar 2016. godine

Email adresa za dostavljanje prijava: [email protected].

Dodatne informacije možete pronaći ovdje.

 

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin