Centar za društvena istraživanja Analitika: Konkurs za prijem pripravnika

10 jun
Rok prijave 30.06.2016

Centar za društvena istraživanja Analitika je nezavisna organizacija iz Sarajeva koja se primarno bavi istraživanjem i razvojem javnih politika u oblastima vladavine prava, reforme javne uprave, socijalne politike, i javnih komunikacija. Svojim radom nastojimo poboljšati procese donošenja javnih politika pomoću društveno relevantnih istraživanja, sarađujući pritom sa širokim krugom istraživačkih organizacija i univerziteta, javnih institucija, i organizacija civilnog društva iz BiH, regiona i svijeta. Iako svi naši projekti imaju snažnu istraživačku komponentu, oni uključuju i niz drugih aktivnosti, poput različitih edukativnih programa, izgradnje kapaciteta javnih institucija, organizovanja konferencija i javnih debata, te objavljivanja stručnih i naučnih publikacija.

S obzirom na široki spektar aktivosti koje implementira, Analitika stalno radi na širenju kruga svojih saradnika i saradnica. S tim u vezi, od septembra 2016. godine pokrećemo program četvoromjesečnog internshipa/stažiranja za studente postdiplomskih studija sa fakulteta društvenih nauka u BiH bez radnog iskustva.

Tokom četiri mjeseca internshipa u Analitici stažisti će imati priliku raditi na različitim poslovima, od organizacije događaja, preko učešća u izdavačkom procesu, do upravljanja projektima i rada na istraživanjima. Pripravnik će dobiti mentorsku podršku i edukaciju kako bi se osposobio za samostalnije obavljanje preuzetih poslova.

Pripravnički staž traje 4 mjeseca, od 1.9.2016. do 31.12.2016. i podrazumijeva angažman od najmanje 20 sati rada sedmično.

USLOVI:

Za poziciju pripravnika mogu se prijaviti sve osobe koje ispunjavaju sljedeće oslove:

–          Studenti magistarskih programa bez radnog iskustva (sa posebnim fokusom na pravo, političke nauke, sociologiju, ekonomiju, te javnu upravu)

–          Zainteresovanost za pitanja iz neke od oblasti kojima se bavi Analitika: vladavina prava, javna uprava, socijalna politika ili javne komunikacije;

–          Opšta kultura, informisanost i upućenost u politička dešavanja;

–          Izvrsno znanje jednog od zvaničnih jezika BiH (govor, čitanje i pisanje);

–          Izvrsno znanje engleskog jezika (govor, čitanje i pisanje);

–          Kompjuterska pismenost;

–          Motiviranost i proaktivnost;

KAKO SE PRIJAVITI:

Sve osobe koje zadovoljavaju navedene kriterije svoje prijave treba da pošalju isključivo na email adresu: [email protected]

Prijave slati sa naznakom u naslovu emaila: “Prijava za pripravnika”.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU:

Svi kandidati i kandidatkinje u svojoj prijavi trebaju dostaviti sljedeće dokumente i materijale:

– Motivaciono pismo u kojem ćete navesti: zašto se prijavljujete za stažiranje u Analitici, šta očekujete da ćete iz toga dobiti, i šta vi donosite Analitici;

– Detaljan CV;

– Kontakt informacije za dvije osobe koje su upoznate sa kandidatovim ličnim i profesionalnim karakteristikama;

–  Jedan primjerak pisanog rada (esej sa fakulteta, stručni tekst, i slično) koji na najbolji način demonstrira vaše analitičke sposobnosti

ROK ZA PRIJAVU

Rok za prijavu je 30.6.2016. do kraja radnog dana (do 17:00h).

Zakašnjele i nepotpune prijave nećemo razmatrati.

KONTAKT INFORMACIJE

Sva pitanja šaljete isključivo na email: [email protected]

NAPOMENA

Prijave sa nekompletnom dokumentacijom i kandidati i kandidatkinje koji ne ispunjavaju formalne uslove neće biti uzeti u obzir.

Samo oni kandidati/kinje koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju.

Više informacija možete pronaći ovdje.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin