Bošnjački institut – Konkurs za bibliotekara/bibliotekarku

30 okt
Rok prijave 03.11.2017

Fondacija Adila Zulfikarpašića objavljuje konkurs za prijem Dipl. bliotekara/bibliotekarke.

Opis poslova i radnih zadataka:

  • Rad sa korisnicima,
  • kataloška obrada bibliotečke građe,
  • sadržajna obrada bibliotečke građe,
  • klasifikacija bibliotečke građe,
  • planiranje i realizacija nabavne politike, održavanje i razvijanje međubibliotečke razmjene,
  • rad na razvoju usluga biblioteke,
  • kreativni rad sa mladima.

Vrijeme trajanja angažmana: 1 godina.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Uslovi prijavljivanja:

Sticanje prvog radnog iskustva za mlade nezaposlene osobe dobi do 30 godina, i to:

Za osobe sa višom (VI stepen) i visokom stručnom spremom (VII stepen), ukoliko su prijavljene na evidenciju nezaposlenih prije dana podnošenja prijave poslodavca na Javni poziv, uz zasnivanje radnog odnosa na period od 12 mjeseci.

Potrebna dokumentacija:
– Ovjerena kopija diplome završenog bacheleor ili master studija bibliotekarstva
– Motivaciono pismo
– Biografija
– Uvjerenje o državljanstvu BiH
– Uvjerenje o nekažnjavanju

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se najkasnije do 03.11.2017.godine lično na recepciju Bošnjačkog instituta.

Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića
Mula Mustafe Bašeskije 21
71000 Sarajevo

Nepotpune i neblagovremene prijave, te kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Više informacija

(Visited 11 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments