BBI i Asocijacija “Fatma”: Konkurs za dodjelu 100 stipendija za 2015/2016. godinu za djecu bez jednog ili oba roditelja

11 sep
Rok prijave 23.09.2016

Komisija BBI za izbor i dodjelu stipendija u saradnji sa Asocijacijom „Fatma“, raspisuje

K O N K U R S

za dodjelu 100 stipendija za 2015/2016. godinu za djecu bez jednog ili oba roditelja iz Fonda Sheikh Saleh Kamel za region centralne BiH

Pravo na konkurs imaju:

Djeca bez jednog ili oba roditelja, učenici osnovnih i srednjih škola i redovni studenti fakulteta, državljani BiH, sa teritorije regiona centralne BiH (ukupno 100 stipendija za navedeni region iz ukupnog Fonda od 500 stipendija za teritoriju cijele BiH), kako slijedi:

1.    Region “3” – region centralne BiH – dodjeljuje se 100 stipendija – obuhvaća teritoriju Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog Kantona.

Visina mjesečne stipendije koja se isplaćuje u 12 rata iznosi KM protuvrijednost iznosa od USD 100,00.

Kandidati zainteresirani za učešće na konkursu trebaju u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama ili na web stranici BBI dostaviti konkursnoj Komisiji sa naznakom «Konkurs za stipendije iz Fonda Sheikh Saleh Kamel – Region 3 – centralna BiH» lično/osobno predajom u prostorijama filijala/poslovnica BBI u Bugojnu, Tešnju, Visokom, Travniku, Zenici, Vitezu i Gornjem Vakufu slijedeće dokumente:

1.    Zahtjev za stipendiju s obaveznim ličnim podacima aplikanta (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa, grad i kontakt telefon);
2.    Kopija rodnog lista;
3.    CIPS-ova prijava o mjestu boravka (ne starija od 3 mjeseca);
4.    Odgovarajući dokument kojim se potvrđuje status redovnog učenika, odnosno studenta;
5.    Odgovarajući dokument kojim dokazuje postignuti uspjeh u školi/fakultetu (prosjek ocjena zadnje završene školske/akademske godine 2014/2015);
6.    Odgovarajući dokument kojim se potvrđuje da se radi o djetetu bez oba ili jednog roditelja (smrtni list), djetetu šehida, odnosno poginulog borca;
7.    Odgovarajući dokumenat da u zajedničkom domaćinstvu postoji civilna žrtva rata, logoraš ili RVI preko 50%;
8.    Kućnu listu;
9.    Odgovarajući dokument kojim dokazuje primanja/neprimanja članova (potvrda o visini primanja i radnom statusu), ili ukoliko su roditelji nezaposleni potvrda sa biroa za zapošljavanje ili potvrda školske ustanove za članove domaćinstva koji se nalaze na školovanju (obavezno za svakog člana domaćinstva);
10.    Dokaz o angažiranosti aplikanta ili njegovog roditelja na društveno posebno odgovornim angažmanima (članstvo u asocijacijama, posebni projekti iz oblasti odgoja djece i mladih i sl.);
11.    Izjavu da aplikant nije korisnik – primalac niti jedne druge stipendije.

Aplikacije koje ne ispunjavaju eliminatorni kriterij (da se radi o đacima/studentima bez jednog ili oba roditelja), neće biti zaprimane, odnosno neće biti uzete u razmatranje.

Primaoci stipendija iz Fonda Sheikh Saleh Kamel će biti obavezani da odmah po zaposlenju i/ili sticanju samostalnih prihoda, otpočnu sa vraćanjem iznosa primljene stipendije i to i iznosima ne manjem od 3% od njihove mjesečne plaće/prihoda ili u većem iznosu po njihovoj odluci pa sve dok ne vrate iznos ukupno primljenih sredstava.

Prednost pod istim uvjetima sa ostalim kandidatima imaju studenti iz porodica šehida, odnosno poginulih boraca, odnosno studenti u čijim porodicama postoje pripadnici RVI preko 50%, civilnih žrtava rata stepena invaliditeta iznad 70%, logoraša i demobiliziranih boraca.

Primaoci stipendija će biti u obavezi odazvati se na poziv Davaoca stipendija ili Aocijacije „Fatma“ za prisustvovanje edukacijskim i sličnim predavanjima koji se organiziraju u regiji kojoj gravitira prebivalište dobitnika stipendije.

Komisija će razmatrati sve potpune prijave zaprimljene do petka, 23.09.2016. godine do 12,00 sati.

Davalac stipendija, odnosno Komisija za dodjelu stipendija, zadržava pravo izvršiti preraspodjelu broja stipendija po regionima u skladu sa brojem pristiglih aplikacija koje ispunjavaju uslove konkursa.

BBI zadržava dokumentaciju učenika /studenata dobitnika stipendija. BBI neće vraćati dokumentaciju ostalim aplikantima, niti će snositi bilo kakvu odgovornost za istu, uključujući pravo BBI da istu uništi.

(Visited 596 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments

Autor Admin