BBI banka stipendirat će deset studenata završnih godina fakulteta iz BiH

16 feb
Rok prijave 23.02.2018

Komisija BBI za izbor i dodjelu stipendija u saradnji sa Vijećem za regionalnu saradnju (Regional Cooperation Council – RCC), raspisuje konkurs za dodjelu 10 stipendija za 2017./2018. godinu za studente završnih godina dodiplomskog studija u Bosni i Hercegovini.

Pravo na konkurs imaju redovni student, državljani Bosne i Hercegovine, na završnoj godini fakulteta, odnosno dodiplomskog studija u Bosni i Hercegovini. Visina mjesečne stipendije koja se isplaćuje u 10 rata iznosi KM protuvrijednost iznosa od EUR 100,00.

Kandidati zainteresirani za učešće na konkursu trebaju u roku od 15 dana od dana obja- vljivanja konkursa u dnevnim novinama dostaviti putem pošte konkursnoj Komisiji sa naznakom “Konkurs za stipendije za studente završnih godina dodiplomskog studija u Bosni i Hercegovini” slijedeće dokumente:

 • Zahtjev za stipendiju s obaveznim ličnim podacima aplikanta (ime i prezime, ime jed- nog roditelja, adresa, grad i kontakt telefon);
 • Kopija rodnog lista;
 • Kopija uvjerenja o državljanstvu;
 • CIPS-ova prijava o mjestu boravka (ne starija od 3 mjeseca);
 • Odgovarajući dokument kojim se potvrđuje status redovnog studenta na završnoj god- ini dodiplomskog studija;
 • Odgovarajući dokument kojim dokazuje postignuti uspjeh na fakultetu (prosjek ocjena zadnje završene akademske godine);
 • Odgovarajući dokument ukoliko u zajedničkom domaćinstvu postoji civilna žrtva rata, logoraš ili RVI preko 50% kao i odgovarajući dokument ukoliko je student povratnik;
 • Kućnu listu;
 • Odgovarajući dokument kojim dokazuje primanja/neprimanja članova (potvrda o visini primanja i radnom statusu), ili ukoliko su roditelji nezaposleni potvrda sa biroa za zapošljavan- je ili potvrda školske ustanove za članove domaćinstva koji se nalaze na školovanju (obavezno za svakog člana domaćinstva);
 • Dokaz o angažiranosti aplikanta ili njegovog roditelja na društveno posebno odgovornim an- gažmanima (članstvo u asocijacijama, posebni projekti iz oblasti odgoja djece i mladih i sl.);
 • Izjavu da aplikant nije korisnik – primalac niti jedne druge stipendije.

Navedene dokumente potrebno je dostaviti putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu kako slijedi:

Bosna Bank International
Trg djece Sarajeva bb
71000 Sarajevo
Napomena: “Konkurs za stipendije za studente završnih godina dodiplomskog studija u Bosni i Hercegovini”

Komisija će razmatrati sve potpune prijave primljene do petka, 23.02.2018. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na info telefon: 0800 200 20 ili putem e-mail-a:
[email protected].

Dodatne informacije

(Visited 571 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+

Comments