ASA GROUP: Stručni saradnik za računovodstvo

23 dec
Rok prijave 31.01.2016

ASA grupacija je najveći privatni poslovni sistem u Bosni i Hercegovini koji svojim djelovanjem snažno utiče na razvoj domaće ekonomije. Zahtjevi modernog tržišta usmjerili su brzi razvoj ASA grupacije od uvoza i prodaje novih automobila i autodijelova, te njihovog transporta ka savjetovanju u oblasti finansija, informacionih tehnologija, nekretnina, te poslovanju u industriji osiguranja, leasinga i bankarstva. Stalna ulaganja, inovativne ideje i orijentiranost na klijente su ključ za učvršćivanje liderske pozicije na tržištu Bosne i Hercegovine.

Ključne odgovornosti:

 • Knjiženje ulaznih faktura kroz glavnu knjigu sistema finansijskog računovodstva Društva,
 • kontrola formalne ispravnosti dostavljenih faktura na knjiženje prije knjiženja,
 • knjiženje troškova plata , i shodno istim poreza i doprinosa obračunatih od strane Odjela obračuna plata na osnovu dostavljene i od strane poreske ispostave ovjerene Specifikacije o isplati plata, poreza i doprinosa,
 • knjiženje blagajničkih dnevnika pripremljenih od strane Finansija, ili blagajnika Društva, te kontrola ispravnosti obračunatog PDV na blagajničke isplate i primitke,
 • knjiženje nabavih naloga za stalna sredstva otvorenih od strane lica koja su zadužena za brigu o stalnim sredstvima lokacije, kontrola dovoljnosti dostavljene dokumentacije za knjiženje stalnih sredstava, te knjiženje iste kroz glavnu knjigu finansijskog računovodstva,
 • obračun i knjiženje amortizacije na mjesečnom nivou,
 • knjiženje prodajnih naloga stalnih sredstava na bazi dostavljene dokumentacije prema Odluci promjene namjene te imovine i ostale dokumentacije neophodne za dovoljnost knjiženja događaja u skladu sa zakonskom regulativom,
 • knjiženje rashodovanja stalnih sredstava u svim oblicima otuđenja stalnih sredstava na bazi dostavljene dokumentacije o otuđenju sa stepenom dovoljnosti dokaza o nastalom događaju,
 • knjiženje svih nabavnih naloga rezervnih dijelova, sitnog inventara kroz sistem finansijskog računovodstva u slučaju da se rezervni dijelovi/sitan inventar vode kroz sistem finansijskog računovodstva,
 • knjiženje svih nabavnih naloga rezervnih dijelova, sitnog inventara kroz sistem finansijskog računovodstva, preuzetih iz sistema materijalnog knjigovodstva ukoliko se rezervni dijelovi, sitni inventar vode kroz modul materijalnog knjigovodstva u drugom ili istom softweru,
 • knjiženje ostalih poslovnih događaja na osnovu dokumentacije koja pruža dovoljnu dokumentovanost za nastali događaj ( na bazi Odluke direktora i/ili Ugovora dviju strana o nastalom događaju) ili drugih vrsta Sporazuma,
 • knjiženje bankovnih izvoda na dnevnoj osnovi,
 • ispravke pogrešnih knjiženja,
 • usklađivanje analitičkih evidencija sa stvarnim stanjem i sa stanjem u glavnoj knjizi,
 • knjiženje Zapisnika komisija o izvršenim kontrolama /provjerama, zaliha, poreza, i ostalih stavki imovine,
 • sastavljanje poreznih prijava i knjiženje istih,
 • radi knjiženje kreiranih knjižnih obavijesti ili terećenja izdanih od strane odjela Finansije / SQA odjela te kontrolu ispravnosti obračunatog PDV na istim,
 • kontroliše i administrira konta salda po kupcima i dobavljačima,
 • tatvara Uplate dobavljača/kupaca,
 • aktivnosti saradnje sa eksternim auditorima u predrevizijama/revizijama,
 • učestvovanje u pripremi podataka za potrebe izrade Konsolidacije,
 • učestvovanje u izradi finansijskih izvještaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

Uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

 • Visoka stručna sprema ili viša školska sprema ekonomskog usmjerenja, smjer računovodstvo i revizija; ili finasijko-racunovodstveni smjer,
 • poznavanje međunarodnih računovodstvenih standarda,
 • posjedovanje certifikata samostalnog računovođe je poželjno,
 • poznavanje rada na računaru – poznavanje osnovnih programa i korištenje posebnih programa,
 • obavezno aktivno poznavanje ruskog ili njemackog jezika,
 • radno iskustvo na sličnim poslovima najmanje 2 godine dana,
 • vozačka dozvola B kategorije.

Posebne vještine:

 • Organizacijske sposobnosti,
 • preciznost / tačnost,
 • timski rad,
 • obrada informacija.

Mjesto rada: Sarajevo

Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva vaše prijave, uz priloženu biografiju, možete slati putem maila na adresu [email protected], ovdje putem online prijave  ili putem pošte na adresu: ASA GROUP, SSC – Nelisa Softić. Bulevar Meše Selimovića 16, 71000 Sarajevo

Konkurs je otvoren do 31.01.2016. godine, dok će se selekcioni proces obavljati nezavisno od datuma zatvaranja konkursa sukladno pristizanju prijava.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin