ASA GROUP: Stručni saradnik za računovodstvo

23 dec
Rok prijave 31.01.2016

ASA grupacija je najveći privatni poslovni sistem u Bosni i Hercegovini koji svojim djelovanjem snažno utiče na razvoj domaće ekonomije. Zahtjevi modernog tržišta usmjerili su brzi razvoj ASA grupacije od uvoza i prodaje novih automobila i autodijelova, te njihovog transporta ka savjetovanju u oblasti finansija, informacionih tehnologija, nekretnina, te poslovanju u industriji osiguranja, leasinga i bankarstva. Stalna ulaganja, inovativne ideje i orijentiranost na klijente su ključ za učvršćivanje liderske pozicije na tržištu Bosne i Hercegovine.

Ključne odgovornosti:

 • Knjiženje ulaznih faktura kroz glavnu knjigu sistema finansijskog računovodstva Društva,
 • kontrola formalne ispravnosti dostavljenih faktura na knjiženje prije knjiženja,
 • knjiženje troškova plata , i shodno istim poreza i doprinosa obračunatih od strane Odjela obračuna plata na osnovu dostavljene i od strane poreske ispostave ovjerene Specifikacije o isplati plata, poreza i doprinosa,
 • knjiženje blagajničkih dnevnika pripremljenih od strane Finansija, ili blagajnika Društva, te kontrola ispravnosti obračunatog PDV na blagajničke isplate i primitke,
 • knjiženje nabavih naloga za stalna sredstva otvorenih od strane lica koja su zadužena za brigu o stalnim sredstvima lokacije, kontrola dovoljnosti dostavljene dokumentacije za knjiženje stalnih sredstava, te knjiženje iste kroz glavnu knjigu finansijskog računovodstva,
 • obračun i knjiženje amortizacije na mjesečnom nivou,
 • knjiženje prodajnih naloga stalnih sredstava na bazi dostavljene dokumentacije prema Odluci promjene namjene te imovine i ostale dokumentacije neophodne za dovoljnost knjiženja događaja u skladu sa zakonskom regulativom,
 • knjiženje rashodovanja stalnih sredstava u svim oblicima otuđenja stalnih sredstava na bazi dostavljene dokumentacije o otuđenju sa stepenom dovoljnosti dokaza o nastalom događaju,
 • knjiženje svih nabavnih naloga rezervnih dijelova, sitnog inventara kroz sistem finansijskog računovodstva u slučaju da se rezervni dijelovi/sitan inventar vode kroz sistem finansijskog računovodstva,
 • knjiženje svih nabavnih naloga rezervnih dijelova, sitnog inventara kroz sistem finansijskog računovodstva, preuzetih iz sistema materijalnog knjigovodstva ukoliko se rezervni dijelovi, sitni inventar vode kroz modul materijalnog knjigovodstva u drugom ili istom softweru,
 • knjiženje ostalih poslovnih događaja na osnovu dokumentacije koja pruža dovoljnu dokumentovanost za nastali događaj ( na bazi Odluke direktora i/ili Ugovora dviju strana o nastalom događaju) ili drugih vrsta Sporazuma,
 • knjiženje bankovnih izvoda na dnevnoj osnovi,
 • ispravke pogrešnih knjiženja,
 • usklađivanje analitičkih evidencija sa stvarnim stanjem i sa stanjem u glavnoj knjizi,
 • knjiženje Zapisnika komisija o izvršenim kontrolama /provjerama, zaliha, poreza, i ostalih stavki imovine,
 • sastavljanje poreznih prijava i knjiženje istih,
 • radi knjiženje kreiranih knjižnih obavijesti ili terećenja izdanih od strane odjela Finansije / SQA odjela te kontrolu ispravnosti obračunatog PDV na istim,
 • kontroliše i administrira konta salda po kupcima i dobavljačima,
 • tatvara Uplate dobavljača/kupaca,
 • aktivnosti saradnje sa eksternim auditorima u predrevizijama/revizijama,
 • učestvovanje u pripremi podataka za potrebe izrade Konsolidacije,
 • učestvovanje u izradi finansijskih izvještaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

Uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

 • Visoka stručna sprema ili viša školska sprema ekonomskog usmjerenja, smjer računovodstvo i revizija; ili finasijko-racunovodstveni smjer,
 • poznavanje međunarodnih računovodstvenih standarda,
 • posjedovanje certifikata samostalnog računovođe je poželjno,
 • poznavanje rada na računaru – poznavanje osnovnih programa i korištenje posebnih programa,
 • obavezno aktivno poznavanje ruskog ili njemackog jezika,
 • radno iskustvo na sličnim poslovima najmanje 2 godine dana,
 • vozačka dozvola B kategorije.

Posebne vještine:

 • Organizacijske sposobnosti,
 • preciznost / tačnost,
 • timski rad,
 • obrada informacija.

Mjesto rada: Sarajevo

Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva vaše prijave, uz priloženu biografiju, možete slati putem maila na adresu [email protected], ovdje putem online prijave  ili putem pošte na adresu: ASA GROUP, SSC – Nelisa Softić. Bulevar Meše Selimovića 16, 71000 Sarajevo

Konkurs je otvoren do 31.01.2016. godine, dok će se selekcioni proces obavljati nezavisno od datuma zatvaranja konkursa sukladno pristizanju prijava.

(Visited 743 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments

Autor Admin