Analitika: Konkurs za saradnika/icu za komunikacije i zagovaranje

12 feb
Rok prijave 28.02.2016

Analitika – Centar za društvena istraživanja raspisuje:

OGLAS ZA POZICIJU

SARADNIK/ICA ZA KOMUNIKACIJE I ZAGOVARANJE

Centar za društvena istraživanja Analitika je nezavisna organizacija iz Sarajeva koja se primarno bavi istraživanjem i razvojem javnih politika u oblastima vladavine prava, reforme javne uprave, socijalne politike, i javnih komunikacija. Svojim radom nastojimo poboljšati procese donošenja javnih politika pomoću društveno relevantnih istraživanja, sarađujući pritom sa širokim krugom istraživačkih organizacija i univerziteta, javnih institucija, i organizacija civilnog društva iz BiH, regiona i svijeta. Iako svi naši projekti imaju snažnu istraživačku komponentu, oni uključuju i niz drugih aktivnosti, poput različitih edukativnih programa, izgradnje kapaciteta javnih institucija, organizovanja konferencija i javnih debata, te objavljivanja stručnih i naučnih publikacija. U svakom trenutku implementiramo između 15 i 20 projekata, a značajan broj njih je regionalnog karaktera (za više informacija pogledati: www.analitika.ba).

Prijavite se za ovu poziciju ako ste zainteresovani:

 • da nam pomognete u unaprjeđenju imidža i prepoznatljivosti naše organizacije;
 • da radite na razvoju i održavanju odnosa sa medijima;
 • da unaprijedite prisustvo naše organizacije na društvenim mrežama; i
 • da osigurate kvalitet, široki doseg i utjecaj naših publikacija.

Opis posla:

Od saradnika/ice za komunikacije i zagovaranje se očekuje da:

 • predstavlja organizaciju i njene aktivnosti medijima, kroz pisanje saopćenja, davanje izjava, gostovanja u medijima, itd.;
 • održava i razvija kontakte sa domaćim i stranim, štampanim i elektronskim medijima i novinarima zainteresovanim za oblasti kojima se Analitika bavi;
 • aktivno i kontinuirano promovira aktivnosti organizacije putem web platformi i društvenih mreža;
 • piše najave projekata, događaja i publikacija i objavljuje ih na web stranici organizacije i drugim relevantnim platformama i medijima;
 • piše najave i izvještaje sa javnih događaja koje Analitika organizuje;
 • uređuje i održava web stranicu www.analitika.ba i profile Analitike na društvenim mrežama (Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube);
 • razvija i distribuira promotivne materijale organizacije;
 • razvija imidž, unaprjeđuje ugled i vidljivost organizacije;
 • daje komunikacijsku podršku istraživačima i istraživačicama u vidu savjetovanja, koordiniranja i organizacije njihovih javnih istupa u medijima, na stručnim skupovima i u okviru zagovaračkih aktivnosti;
 • osmišljava i zajedno sa projektnim timovima sprovodi komunikacijske i zagovaračke kampanje u okviru pojednih projekata;
 • uspostavlja i uređuje redovni mjesečni bilten Analitike;
 • koordinira proces štampe i distribucije publikacija;
 • predlaže i sprovodi interne standarde i politike u domenu komunikacija i zagovaranja;
 • razvija komunikacijske kapacitete organizacije, identificirajući potrebe i obezbjeđujući usavršavanje osoblja u domenu komunikacija i zagovaranja;
 • vrši monitoring i evaluaciju prisutnosti u medijima i na internetu, kao i uspješnosti komunikacijskih i zagovaračkih kampanja;
 • održava i razvija centralnu bazu kontakata po ključnim oblastima djelovanja organizacije;
 • u saradnji sa menadžmentom radi na razvoju i implementaciji institucionalne strategije komuniciranja.

Nemojte biti obeshrabreni ako neke od ovih poslova do sada niste radili. Mi prije svega tražimo kandidate koji su iznimno zainteresovani za oblast komunikacija i zagovaranja, kreativni su i proaktivni, spremni da uče i žele da rade u neprofitnom sektoru i na unaprjeđenju javnih politika.

Tražimo kandidate i kandidatkinje koji odgovaraju sljedećem profilu:

 • završen fakultet društvenih nauka;
 • opšta kultura, informisanost i upućenost u politička dešavanja u zemlji i regionu;
 • dobro poznavanje medijske scene u BiH;
 • poznavanje tehnika predstavljanja sadržaja u tradicionalnim i novim medijima;
 • izražen interes za komunikacijske i zagovaračke aktivnosti, alate i tehnike;
 • najmanje jedna godina iskustva u radu u medijima, PR agencijama, uređivanju web stranica, izdavaštvu, itd.;
 • visok stepen pismenosti i sposobnost samostalnog, kreativnog i analitičkog pisanja – sa lakoćom piše kraće tekstove u različitim formatima (blog, vijest, najava događaja, tweet, Facebook status, prikaz publikacije, itd.);
 • izražen interes i sposobnost za timski rad;
 • izražen interes za oblast medija, komunikacija, zagovaranja, odnosa s javnošću, društvenih medija, i slično;
 • visok stepen kompjuterske pismenosti (minimalno MS Office);
 • odlično znanje engleskog jezika (sposobnost pisanja kraćih tekstova, poslovne korespondencije i samostalnog korištenja literature na engleskom jeziku);
 • izrazita komunikativnost;
 • analitičnost, znatiželja i spremnost za učenje i usavršavanje;
 • poduzetnost, proaktivnost i kreativnost.

Šta nudimo:

 • Adekvatnu finansijsku kompenzaciju, po dogovoru, ovisno o kvalifikacijama kandidata.
 • Puno radno vrijeme i zaključivanje ugovora o radu nakon probnog perioda.
 • Mogućnost stalne edukacije i usavršavanja.
 • Visok stepen samostalnosti u radu.
 • Odličnu radnu atmosferu.

Potrebna dokumentacija za prijavljivanje:

 • CV
 • motivaciono pismo u kojem ćete navesti:
  • razloge zbog kojih konkurišete za ovaj posao;
  • koji aspekt komunikacijskih i zagovaračkih aktivnosti, poslova, alata i tehnika Vam je najzanimljiviji i zašto, te kako je taj aspekt vezan za aktivnosti Analitike;
  • zašto mislite da bi baš Vas trebalo da odaberemo, odnosno šta donosite našem timu ukoliko Vas zaposlimo.
 • nekoliko (2-3) primjera Vašeg rada (objavljeni tekst ili medijski prilog, studentski rad/esej, blog, itd.)
 • imena, pozicije i kontakti dvije osobe koje Vas preporučuju na osnovu iskustva rada sa Vama. Preporuku Vam mogu dati profesori, bivši poslodavci, kolege, ili saradnici iz partnerskih institucija i organizacija.

Način i rok za prijave

Prijave (kao i sva eventualna pitanja) slati isključivo na email adresu:[email protected](link sends e-mail) najkasnije do 28. februara 2016., do kraja dana, sa naznakom: „Prijava za poziciju saradnika/ice za komunikacije i zagovaranje“. Na telefonske upite nećemo odgovarati.

Način izbora:

 • Zakašnjele i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
 • Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove neće biti uzeti u obzir.
 • Kandidati koji uđu u uži izbor polagat će pisani test koji obuhvata pitanja o Vašim interesovanjima, informiranosti i testiranje engleskog jezika, pismenosti i sposobnosti kreativnog i analitičkog pisanja kraćih formi.
 • Komisija Analitike obavit će razgovor sa najbolje rangiranim kandidatkinjama i kandidatima nakon pisanog testa.

Analitika zadržava pravo da kontaktira samo određeni broj prijavljenih kandidata/kandidatkinja.

Očekivani početak angažmana je 16.03.2016. ali ovisiće od dostupnosti izabranog kandidata/kandidatkinje.

Sve informacije o Analitici možete naći na web stranici: www.analitika.ba.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin