Analitika: Konkurs za popunjavanje radnog mjesta – Direktor/ica projekta

9 feb
Rok prijave 22.02.2016

Analitika – Centar za društvena istraživanja raspisuje

OGLAS

za popunjavanje pozicije:

DIREKTOR/ICA PROJEKATA

Centar za društvena istraživanja Analitika je nezavisna organizacija iz Sarajeva koja se primarno bavi istraživanjem i razvojem javnih politika u oblastima vladavine prava, reforme javne uprave, socijalne politike, i javnih komunikacija. Svojim radom nastojimo poboljšati procese donošenja javnih politika pomoću društveno relevantnih istraživanja, sarađujući pritom sa širokim krugom istraživačkih organizacija i univerziteta, javnih institucija, i organizacija civilnog društva iz BiH, regiona i svijeta. Iako svi naši projekti imaju snažnu istraživačku komponentu, oni uključuju i niz drugih aktivnosti, poput različitih edukativnih programa, izgradnje kapaciteta javnih institucija, organizovanja konferencija i debata, i objavljivanja velikog broja stručnih i naučnih publikacija. U svakom momentu implementiramo između 15 i 20 projekata, a značajan broj njih je regionalnog karaktera (za više informacija pogledati: www.analitika.ba).

Tražimo motivirane i ambiciozne kandidate ili kandidatkinje koji bi se pridružili našem timu, i pomogli nam da unaprijedimo sistem upravljanja projektima. Ovo je idealna prilika za nekoga ko je iznimno zainteresovan za oblast upravljanja projektima, voli rad u timovima, preferira brzinu i samostalnost u odlučivanju, i spreman je preuzeti odgovornost za rezultate svoga rada. Pozicija omogućava stalno usavršavanje i napredovanje kroz formalnu i neformalnu edukaciju i aktivan rad na kompleksnim projektima.

Opis posla:

Od direktora/ice projekata očekuje se da:

 • planira i nadgleda implementaciju svih projekata, obezbjeđujući kvalitetno i blagovremeno ispunjavanje ugovornih obaveza
 • koordinira rad projektnih timova, određuje prioritete i tok projektnih aktivnosti
 • planira i raspoređuje ljudske resurse za implementaciju projektnih aktivnosti
 • planira i vodi evidenciju radnih sati i raspored vremena osoblja po projektima
 • nadgleda administrativnu podršku implementaciji projekata, što uključuje kontrolu i odobravanje ugovora sa donatorima, klijentima, partnerima i saradnicima
 • nadgleda i obezbjeđuje kvalitetno i blagovremeno izvještavanje donatora i klijenata o implementaciji projekata
 • nadgleda i obezbjeđuje plansko trošenje sredstava unutar projekata
 • komunicira sa klijentima, donatorima i partnerima u pogledu implementacije projekata
 • osigurava kontinuiran tok informacija i koordinaciju aktivnosti između projektnih timova i menadžmenta

Potrebne kvalifikacije i vještine:

 • Završen univerzitetski studij
 • Najmanje 3 godina iskustva na poslovima upravljanja projektima
 • Izvrsno poznavanje jezika BiH i engleskog jezika
 • Odlične organizacijske sposobnosti
 • Izražena sposobnost timskog rada
 • Visok stepen samostalnosti pri donošenju odluka
 • Državljanstvo BiH ili radna dozvola za BiH

Šta nudimo

 • Adekvatnu finansijsku kompenzaciju, po dogovoru, ovisno o kvalifikacijama kandidata.
 • Puno radno vrijeme i zaključivanje ugovora o radu nakon probnog perioda.
 • Mogućnost stalne edukacije i usavršavanja
 • Visok stupanj samostalnosti u radu
 • Odličnu radnu atmosferu
 • Izvrsne radne uvjete, u centru Sarajeva

Početak angažmana

 • Planirani početak angažmana je od 15.3.2016., ali ovisi o dostupnosti i okolnostima konkretnog kandidata / kandidatkinje.

PRIJAVA TREBA DA SADRŽI:

1) Pismo namjere

2) Detaljan CV sa kontaktima svih prethodnih poslodavaca

3) Kontakt detalji za 3 osobe koje su upoznate sa vašim radom i mogu vas preporučiti za ovu poziciju

Prijave (kao i sva eventualna pitanja) slati isključivo na email adresu: [email protected] najkasnije do 22. februara 2016. (do kraja dana), sa naznakom: „Prijava za poziciju direktora/ice projekata“.

Na telefonske upite vezane za ovaj oglas nećemo odgovarati. Zakašnjele i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju navedene uvjete, neće biti razmatrane.

Analitika – Centar za društvena istraživanja zadržava pravo da kontaktira samo određeni broj prijavljenih kandidata/kinja. Sve informacije o Analitici možete naći na web stranici: www.analitika.ba.

(Visited 4 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin