Ambasada Republike Češke u BiH: Poziv za prijavu malih lokalnih projekata za 2018. godinu

17 sep
Rok prijave 29.09.2017

Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini sa zadovoljstvom objavljuje godišnji poziv za podnošenje zahtjeva za Male lokalne projekte (MLP) kojim direktno upravlja Ambasada Republike Češke u Sarajevu.

Ovi projekti komplementarni su velikim višegodišnjim projektima, koje implementira Češka razvojna agencija (CzDA) te predstavljaju važnu komponentu Češke razvojne saradnje.

Projekti bi trebalo da budu usmjereni u sektore: 1) Održivi ekonomski rast (obnovljivi izvori energije); 2) Održivo upravljanje prirodnim resursima (sistemi vodosnabdevanja i kanalizacije); ili 3) Dobro upravljanje i ojačana demokratija. Svi projekti treba da promovišu ravnopravnost polova i poštuju životnu sredinu.

Sredstva obezbjeđena od strane Republike Češke za svaki projekat kreću se između 200 000 CZK (oko 15 000 KM) do maksimalnog limita 500 000 CZK (oko 37 500 KM). Isplata grantova se vrši u konvertibilnim markama, na osnovu iznosa navedenog u obrascu u CZK i prema kursu koji Ambasada koristil prilikom isplate. Prema tome, podnosilac prijave mora uzeti u obzir da se iznos malo razlikuje od iznosa datog u prijavnom formularu.

Ko je kvalifikovan da podnese prijavu za projekat:

Samo organizacije koje mogu pokazati svoj nezavisan pravni status u Bosni i Hercegovini mogu podnijeti prrijedlog MLP-a:
– lokalne nevladine zajednice i neprofitne organizacije,
– lokalne akademske institucije koje rade na lokalnim projektima,
– međunarodne, međuvladine, multilateralne i regionalne institucije, organizacije i agencije koje se bave lokalnim razvojnim aktivnostima,
– opštinske, regionalne ili nacionalne vladine institucije ili agencije zemlje primaoca koji rade na lokalnim projektima.

Većina sredstava MLP-a treba usmeriti prema lokalnim organizacijama civilnog društva (uključujući i nevladine organizacije) i druge institucije koje rade na lokalnom nivou. Ostali  subjekti, kao što su međunarodne, međuvladine, multilateralne i regionalne organizacije, mogu podnijeti prijavu, pod uslovom da rade sa lokalnim partnerima i lokalnim projektima. Slično tome, opštinske, regionalne ili nacionalne vladine institucije mogu dobiti sredstva MLP, pod uslovom da su njihovi projekti u suštini lokalnog karaktera.

Podnošenje prijave:
Svi prijedlozi uključuju 1) popunjen formular za identifikaciju (XLS, 67 KB), 2) kopija dokumenta kojom se dokazuje pravni status podnosioca zahtjeva u slučaju da nije javna institucija i 3) dokument koji potvrđuje ovlaštenje osobe za potpisivanje Formulara,i  trebaju se dostaviti na engleskom jeziku na papiru (ručno popunjen nije prihvatljiv) Ambasadi Republike Češke u Sarajevu (Franjevačka 13, 71 000 Sarajevo) i u elektronskoj formi (skeniran pečatom i potpisom, plus originalni formular za identifikaciju – excel format) putem e-maila: [email protected]  i [email protected].

Rok za podnošenje prijedloga (u pisanoj i elektronskoj formi) je 29. oktobar 2017. godine. Uspešni kandidati trebaju potpisati Ugovor sa Ambasadom Republike Češke, najvjerovatnije u februaru / martu 2018. Sve MLP aktivnosti trebaju biti završene najkasnije do 31. oktobra 2018.

Za dalje informacije molimo vas da nam pošaljete e-mail na [email protected].

(Visited 1 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin