Akademija političke odgovornosti 2016

1 nov
Rok prijave 10.11.2016

Fondacija Boris Divković objavljuje poziv za učešće na

AKADEMIJI POLITIČKE ODGOVORNOSTI 2016.

Rok za prijave: 10.novembar 2016.

Nakon uspješne realizacije dvije generacije Akademije (2014. i 2015. godine), Fondacija Boris Divković objavljuje poziv za učešće na trećoj generaciji Političke akademije Boris Divković, koja predstavlja obrazovni program za mlade političare/ke, studente/ice političkih i drugih društvenih nauka i predstavnike/ce nevladinih organizacija koje se bave političkom participacijom mladih i odgovornim politikama u Bosni i Hercegovini. Cilj rada Političke akademije jeste obrazovanje mladih koja će ih pripremiti za političko djelovanje, promovišući ideju dijaloga, te moralne i odgovorne politike.

Naziv akademije je Akademija političke odgovornosti koja će biti predstavljena kroz koncept Svjetskog etosa, nastalog u Njemačkoj, kao ideja njemačkog teologa Hansa Kunga o odnosu religije prema različitim segmentima društvenog djelovanja, a koji pruža platformu za novu regionalnu političku kulturu. Ova akademija je dio edukacijskog programa Fondacije Boris Divković koja ima za cilj promovisanje odgovornog pristupa političkom djelovanju i okuplja mlade osobe koje dolaze iz različitih političkih stranaka u BiH, kao i nevladinih organizacija koje žele doprinijeti uspostavljanju funkcionalnih političkih institucija i demokratskog društva.

Ciljevi Akademije političke odgovornosti su:

Problemi sa kojima se suočava bh. društvo i mladi ljudi koji se žele baviti politikom ili se već bave politikom, a za koje mi smatramo da nisu dovoljno istraženi i da se dovoljno ne govori o njima niti traže rješenja za njih, jesu problemi etničkih podjela, koji su uzroci mnogobrojnih problema nefunkcionisanja političkog sistema u BiH, poput etničke diskriminacije, ljudskih prava, naročito manjina i ugroženih skupina društva, uloga sekularne države, tj. odnos dominantnih vjerskih zajednica prema državnim institucijama i političkom djelovanju. Ovo su  relevantne teme bh. političkog života koje nisu obrađene na političkim akademijama koje se održavaju u BiH, a koje nisu zastupljene u političkom angažmanu mladih i upravo iz tog razloga želimo se posvetiti zapostavljenim temama koje se tiču različitih segmenata bh. društva a dio su odgovornog pristupa političkom djelovanju i uspostavljanju nove političke kulture u BiH.

Nova politička kultura nezaobilazan je preduvjet učinkovitog funkcionisanja političkih struktura i miroljubivog suživota u Bosni i Hercegovini. Bez nove političke kulture, u BiH bit će nemoguće prevladati akutne političke krize, počevši od ustavno-teritorijalnog ustroja, i postratno-tranzicijske traume koja se ogleda u različitim segmentima društva. Obrazovanjem mladih ljudi koji predstavlju novu generaciju političara/ki i razgovorom o temama  koje nisu zastupljene u bh. političkom životu, možemo utjecati na to da se uvedu pozitivni primjeri u politički život BiH.

Akademija političke odgovornosti je namijenjena:

  • mladim političarima i političarkama iz različitih bh. političkih stranaka,
  • mladim zastupnicima i zastupnicama u različitim političkim strukturama zemlje (parlamenti, ministarstva, vlade i sl.)
  • mladim iz različitih nevladinih organizacija čije je težišta rada u sferi politike;
  • mladim novinarima i novinarkama čije se težišta rada tiče analize i predstavljanja političkih procesa u zemlji

Struktura Akademije:

Akademija političke odgovornosti traje tri dana. Obuhvata teme koje se tiču političke kulture, dominantne paradigme regionalne političke kulture, odnos politike, civilnog društva i obrazovanja, politiku sjećanja i postratne traume, definisanja medija kao prostora manifestacije i oblikovanja političke kulture , odnos religije i ekonomije u političkom kontekstu, globalni politički portret, te odnos politike i rodne ravnopravnosti.

Period održavanja Akademije:

Akademija će se održati u Franjevačkom samostanu sv. Bonaventure u Visokom u periodu od 09. do 11.decembra 2016. godine.

Troškovi Akademije

Organizatori snose troškove puta, smještaja, ishrane, osvježenja te učešća na Akademiji.

Kako se prijaviti na Akademiju?

Ukoliko pripadate jednoj od gore navedenih ciljnih grupa i želite da učestvujete na Akademiji, molimo vas da svoju prijavu pošaljete najkasnije do 10. novembra 2016. na email-adresu: [email protected].

Prijava (word ili PDF dokument) treba da sadrži:

  • kratku biografiju (do dvije stranice),
  • kratko motivaciono pismo (do dvije stranice), sa kratkim osvrtom na teme koje će biti predstavljene na Akademiji i informacijom na koji način želite koristiti znanje i poznanstva koje ćete steći.

Prijava mora sadržavati i lični kontakt telefon, e-mail adresu, informaciju ispred koje stranke/ nevladine organizacije/ novinske kuće se prijavljujete i informaciju da li vršite neku funkciju u zakonodavnoj ili izvršnoj vlasti kantona, entiteta ili države, nevladine organizacije ili novinske kuće.

Planirano je učešće 20 polaznica/ka.

U slučaju većeg broja prijava, organizatori će vršiti izbor polaznica/ka uzimajući u obzir spolnu, stranačku, nevladinog i medijskog sektora, kao i regionalnu zastupljenost. Polaznice/ci koje/i su odabrane/i biće obavješteni/e do 21. novembra. 2016. godine.

Akademiju političke odgovornosti organizuje:

Fondacija Boris Divković osnovana je 2013. godine s ciljem unapređivanja političkih nauka i političke prakse u Bosni i Hercegovini. Fondacija  promoviše odgovornu politiku, koja služi svim građanima i građankama i djeluje na principima jednakopravnosti, suživota i solidarnosti.

Vizija Fondacije Boris Divković je obilježena težnjom da se politička djelatnost uskladi sa osnovnim moralnim principima, što je ideja za koju se Boris Divković zalagao tokom čitavog svog angažmana. Široka rasprostranjenost mišljenja da je spoj morala i politike nemoguć, samo je posljedica višedecenijske vladavine neodgovornih politika. Fondacija Boris Divković polazi od pretpostavke da je moguće i potrebno provesti ideološku dekontaminaciju pojma politike u javnom prostoru, čime bi se stvorio uslov za involviranje poštenih i odgovornih ljudi u bh. političke procese.

(Visited 7 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin