ACCOUNT: Poziv za stručnog konsultanta

13 jul
ACCOUNT objavljuje poziv za usluge stručnog konsultanta.

Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT  primarno djeluje na zagovaranju i promociji antikorupcijskih incijativa u sektorima obrazovanje, zdravstvo, javne nabavke, zaštita zviždača i zapošljavanje u javnom sektoru, kao i izradi strateških dokumenata za borbu protiv korupcije na općinskom i kantonalnom nivou.

Imajući u vidu potrebu da se ravnopravnost spolova promovira u svim relevantnim oblastima bh. društva, uključujući demokratizaciju, ekonomski i politički razvoj, ACCOUNT se obavezao da u svim ključnim aktivnostima zagovara i promovira jednaku zastupljenost žena i vrijednosti koje su definirane pravilima USAID koja se odnose na jednakopravnost spolova i osnaživanje žena (USAID Gender Equality and Female Empowerment Policy (GEFEP)).  

Plan jednakopravne integracije u projeketnim aktivnostima ima nekoliko faza. 

Kako bi osigurali uspješnu primjenu pravila USAID-a, ACCOUNT će angažovati  stručnog konsultanta koji bi sproveo aktivnosi predviđene Prvom fazom Plana jednakopravnog integriteta, uključujući  prikupljanju podataka putem anketnog istraživanja, analizu nalaza istraživanja i pripremi antikorupcione kampanje o efikasnijoj zastupljenosti žena u borbi protiv korupcije.

Opis poslova kao i neophodne uslove možete pronaći na ovom linku: 

Poziv za stručnog konsultanta.pdf

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin